Zlatý list

18.05.2016, 21:13, ZŠ

Úspěchy naší školy v přírodovědné soutěži Zlatý list. 


Již několikátý rok se pravidelně zúčastňujeme přírodovědné soutěže Zlatý list. Letos se konalo obvodní kolo ve dvou dnech, 11.4. se konalo pro kategorii mladší žáci a 12.4. pro kategorii starší žáci. V obou kategoriích jsme měli zastoupení po 3 týmech (u mladších ze 6. ročníku, u starších 7.-9.ročníku). Naši starší žáci soutěžili pod názvy: Kaštani, Vydrísci a Nejkulaťoulinkatější pryskyřníkovití kajmani a nejlépe jsme se umístili na 4. místě. Mladší žáci soutěžili v šestičlených hídkách pod názvy Babočky, Šestinozí a Tarbíci. Poslední zmiňovanému týmu se podařilo získat 1. místo a zajistili si tak postup do krajského kola. Tým Tarbíků ve složení: Pavel Krob, Břetislav Fidra, Vojtěch Kovářík, Sára Petříková, Kristýna Ledvinová, Tereza Bělehrádková postoupili do krajského kola konaného v Botanické zahradě Troja dne 23.4. a pořádaného Mladými ochránci přírody. V tomto kole se umístili na 4. místě, pouze 1 bod za 3. místem, což bylo nepostupové místo. Děti to však nevzdaly a díky splnění 4 dobrovolných výzkumných úkolů (témata byla: šišky, kyselost půdy, pupeny a lov vodních breberek, více na www.zlatylist.cz), jejichž výstupem bylo vytvoření prezentace s výsledky výzkumu, se dostaly na tzv. divokou kartu do národního kola, které se koná formou týdenního soustředění od 13. do 18. června v rekreačním středisku Úsvit-Vanov u Telče. Zde děti budou mít možnost porovnat znalosti s ostatními týmy ze všech krajů naší republiky a také získat nové zkušenosti a znalosti díky odborníkům z přírodovědných fakult, kteří pro ně mají připravené exkurze a přednášky. 

Přejeme jim proto hodně zdarů a nezapomenutelných zážitků!

 
« Zpět