Školská rada

ŠKOLSKÁ RADA

VÝSLEDKY VOLEB DO ŠKOLSKÉ RADY ZE DNE 12. 1. 2015
a následné korespondenční volby do 7. 2. 2015

Základní škola Špitálská, Špitálská 789, Praha 9 – Vysočany

Kandidáti do Školské rady z řad rodičů:

paní Martina Váňová Pavlíková
paní Dita Franklová
     paní Zuzana Ježdíková
    paní IvanaTomovicová

Rodiče zvolili jako kandidáty do Školské rady

paní Dita Franklová
     paní Zuzana Ježdíková


Do Školské rady z řad rodičů byly dne 13. 2. 2015 zvoleny:
paní Franklová Dita
     paní Ježdíková Zuzana

Do Školské rady z řad učitelů byli dne 19. 1. 2015 zvoleni:
Mgr. Jan Sova

      Mgr. Alexandra Malůšková

Za ÚMČ Praha 9 
Mgr. Martin Kulíček 
Bc. Jan Váňa 

 

 

Školská rada 27.5.2015


Přítomni: Kulíček Martin, ÚMČ Praha 9
Nídlová Alena, PaedDr., Sova Jan, Mgr., Malůšková Alexandra, Mgr., ZŠ
Ježdíková Zuzana, Franklová Dita, rodiče


                  Jednání rady:
                              1. Výsledky voleb školské rad 12.1.
               2. Opravy ZŠ v roce 2015
             3. Volby do školské rady:
               - předseda: p. Kulíček Martin
                              - místopředseda: pí Ježdíková Zuzana
                  - zapisovatel: pí Franklová Dita
4. Volná diskuze

V Praze dne 27.5. 2015, zapsala Dita Franklová

 

Školská rada 14.10.2015


Přítomni: Kulíček Martin, Váňa Jan, Bc., ÚMČ Praha 9
Nídlová Alena, PaedDr., Sova Jan, Mgr., Malůšková Alexandra, Mgr., ZŠ
Ježdíková Zuzana, Franklová Dita, rodiče


                                 Jednání rady:
                                     1. Projednání dodatku ke školnímu řádu
                                                         2. Projednávání přidání kontejneru na tříděný odpad
                       3. Bezpečnost parku kolem ZŠ
4. Volná diskuze

V Praze dne 14.10. 2015, zapsala Dita Franklová
 

 

Školská rada 26.5.2016

 


Přítomni: Kulíček Martin, Váňa Jan, Bc., ÚMČ Praha 9
Nídlová Alena, PaedDr., Sova Jan, Mgr., Malůšková Alexandra, Mgr., ZŠ
Ježdíková Zuzana, Franklová Dita, rodiče


Jednání rady:
1. Rozdán přehled aktivit ZŠ (září 2015 - červen 2016), zhodnocení úspěšné reprezentace školy v přírodovědné soutěži Zlatý list, školní výlety, ŠVP aj.
2. Projednávání oprav ZŠ
3. Prosba o pomoc MČ při dokončování poslední etapy pravy vzduchotechniky
4. Stavební plán “Bumbálku”, v červnu 2016 dojde k celkové rekonstrukci
5. Informace o Klubu pro rodiče, který byl zřízen při ZŠ
6. Úprava a omezení pohybu na školním hřišti, nutno dovyměnit herní prvky, vysetí trávy a změna statutu z veřejného na školní
7. Volná diskuze

V Praze dne 2.6. 2016, zapsala Dita Franklová

 

Školská rada 20.10.2016


Přítomni: Kulíček Martin, Váňa Jan, Bc., ÚMČ Praha 9
Nídlová Alena, PaedDr.,Beránková Kamila, Mgr., Malůšková Alexandra, Mgr., ZŠ
Ježdíková Zuzana, Franklová Dita, rodiče


Jednání rady:
1. Změna člena školské rady. Za Mgr. Jana Sovu byla zvolena Mgr. Kamila Beránková
2. Dodatek č. 1 ke klasifikačnímu řádu
- Hodnocení a klasifikace žáka
3. Dodatek č. 2 ke školnímu řádu
- kapitola 5 - Chování žáků- rozšíření bod 8 a bod 15
4. Rada odsouhlasila jednohlasně dodatky
5. Používání mobilních zařízení v hodinách
6. Rada souhlasí s Výroční zprávou
7. Rekonstrukční práce ve škole: okna, vzduchotechnika, malování chodeb, teplá voda do učeben - poslední etapa, zateplení tříd - poslední etapa, oprava školní kuchyně, dešťová kanalizace, oprava podlahových krytin ve třídách 
8. Rada byla seznámena s postupem prací na “Bumbálku”
9. Návrh oprav v roce 2016/2017
10. Návrh investic v roce 2016/2017
11. Volná diskuze


V Praze dne 9.11. 2016, zapsala Dita Franklová

 

Školská rada 17.5. 2017

Přítomni: Kulíček Martin, Váňa Jan, Bc., ÚMČ Praha 9
Nídlová Alena, PaedDr., Beránková Kamila, Mgr., Malůšková Alexandra, Mgr, ZŠ
Ježdíková Zuzana, Franklová Dita, rodiče
Přizvána: Vašáková Monika, RNDr.

Jednání rady:
1. Harmonogram školních akcí do konce školního roku, ukončení školního roku
2. Ředitelské volno 2.6.2017
3. Plán oprav na rok 2017
4. Návrh úprav školního a klasifikačního řádu
5. Formy rizikového chování
6. Diskuze


V Praze dne 17.5.2017, zapsala Dita Franklová

 

Školská rada 30.8. 2017

Přítomni: Kulíček Martin, Váňa Jan, Bc., ÚMČ Praha 9
Nídlová Alena, PaedDr., Beránková Kamila, Mgr., Malůšková Alexandra, Mgr, ZŠ
Ježdíková Zuzana, Franklová Dita, rodiče

Na radě byly projednány a odsouhlaseny následující školní řády:
1. Školní řád s platností od 1.9.2017
2. Klasifikační řád s účinností dnem 1. září 2017
Řád byl schválen jako součást školního řádu školskou radou dne 30. 8. 2017
3. Koncepce domácí přípravy s účinností dnem 1. září 2017
Přípravy slouží jako příloha ke klasifikačnímu řádu


V Praze dne 30.8..2017, zapsala Dita Franklová

 


 


Školská rada

§168

 

  •  vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému  uskutečňování
  •  schvaluje výroční zprávu o činnosti školy
  • schvaluje školní řád a navrhuje jeho změny
  • schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků
  • podílí se na zpravování koncepčních záměrů rozvoje školy
  • projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok, navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření
  • projednává inspekční zprávy České školní inspekce