Školní rok 2019/2020 

 VÍTEJTE NA STRÁNKÁCH 3.A

   

   

                                       3A --> 4A na nových stránkách ZŠ: www.zsspitalska.cz

Vážení rodiče,

vzhledem k současné situaci se budou konat v úterý 1. září 2020 TŘÍDNÍ SCHŮZKY:

1. stupeň - od 17:00 v kmenových třídách - 2. - 5. ročníky
PROSÍME, ÚČAST ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ NA TŘÍDNÍCH SCHŮZKÁCH JE DŮLEŽITÁ PRO ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNÉHO PROVOZU ŠKOLY.

 

Na třídních schůzkách budu vracet peníze za Školu v přírodě a vybírat 300,- Kč na sešity

a pracovní sešit do angličtiny.  Protože situace v Praze je velmi nepříznivá, prosím všechny

rodiče, aby si vzali ROUŠKY pro bezpečnost svou i ostatních.

 

Eva Štěchová, třídní učitelka

 

*************************************************************************

 

 

 

Domácí vyučování

 

                         Učivo Aj najdete na konci těchto stránek.

 

                         Výuku si můžete také doplnit na ČT2 UčíTelka 10:10-10:35 hodin a www.skolakov.eu

 

 

Domácí aktivity - kliknout  no

 

Hv Není nutno-domácí aranžmá Domácí pečení Taneční pozdrav Domácí trénink

Škola v přírodě Čas velikonoční Gymnastika Pozdrav

 

 

 

Vážení rodiče a žáci,

29. 6. a 30. 6. 2020 je uděleno ŘEDITELSKÉ VOLNO. Distanční výuka končí 19.6.2020.

Vysvědčení dostanou všechny děti v pátek 26.6.2020.
Děti, které navštěvují školu - od 8:00 do 8:45 hod.
Děti, které zůstaly doma na distanční výuce - od 9:00 do 10:00 hod. ve 3.A.
Další možnost vyzvednutí vysvědčení bude v kanceláři školy pouze ve dnech 1. – 3. 7. 2020 v době od 9:00 do 11:00 hodin a poté v září (podmínkou jsou odevzdané učebnice).

Od 22. 6. do 23. 6. 2020 - odevzdávání vygumovaných a slepených učebnic na recepci Bumbálku 7:40 – 15:00 hod.

Odevzdáváme Český jazyk, Čítanku, Prvouku, Hudební výchovu,Anglický jazyk (barevná) a Matematiku 1.,2., a 3. díl.

Český jazyk DIDAKTIS neodevzdávat, budu ho vybírat až v září. Kdo chce, může si zde přes prázdniny dočíst pěkné příběhy a prohlédnout vtipné obrázky až do konce učebnice.

Nové učebnice děti dostanou na začátku nového školního roku.

Poslední možnost odhlášení obědů je 17. 6. 2020, poté již nelze obědy odhlásit.

Současně si děti ze tříd vyzvednou svoje pomůcky, kufříky a tělocviky z kmenových tříd a šatních skříněk v suterénu či šaten ve vestibulu.

Dle nařízení paní ředitelky: podmínkou pro vydání vysvědčení je odevzdání učebnic, které budou dány do pořádku (gumování, lepení, kontrola stránek). 

 

 

 

     Pátek 19.6.

 

Čj sloh strana 105 přečíst, úkoly ústně.

            Protože školní rok dnešním dnem ještě nekončí a nám zbývá zopakovat částice a citoslovce a máme před sebou opakování slovních druhů, byla bych ráda, abyste si v pondělí otevřeli Didaktis a přečetli stranu 85 (je tam krásný obrázek), v úterý stranu 86, tam podniknete dalekou cestu a ve středu stranu 87, kde si dobře zasportujete. Tím bychom ukončili výuku českého jazyka v letošním školním roce, ale kdo má chuť, může si přečíst všechny zajímavé příběhy skřítků a kamarádů od strany 89 až do konce učebnice. Není to povinné, ale kdyby o prázdninách pršelo ...

 

M  je to poslední hodina matematiky, kdo má ještě chuť, může si vypočítat některé příklady ze strany 60, 61, 62. Počet oříšků je obtížnost a na straně 62 dělat pouze přes fólii nebo průsvitný papír.

 

 

V pondělí nebo úterý nezapomeňte odevzdat všechny učebnice kromě Didaktisu na recepci Bumbálku.

V pátek si vyzvedněte vysvědčení v 9:00 až 10:00 hod. a odneste si kufřík, vysvědčení vám předá paní vychovatelka Stratilová a já se na vás budu moc a moc těšit na začátku příštího školního roku opět v naší třídě, po které se vám všem jistě stýská.

 

PŘEJI VÁM PĚKNÉ A BEZPEČNÉ PRÁZDNINY A HODNĚ NOVÝCH ZÁŽITKŮ.

 

Vaše třídní učitelka Eva Štěchová 

 

 

 

     Čtvrtek  18.6.

Čj  strana 84 přečíst, snažit se co nejvíc si zapamatovat. Úkoly říct nebo napsat.

M  strana 50 přečíst.

Prv  strana 85 zopakovat jako předchozí stranu. V letošním školním roce je to poslední hodina prvouky, přes prázdniny se kolem sebe dívejte a přemýšlejte o lidech a věcech kolem nás a o přírodě.

 

     Středa  17.6.

Čj  strana 83 přečíst, snažit se co nejvíc si zapamatovat. Úkoly říct nebo napsat.

strana 56, kdo chce, může vypočítat příklady, ostatní opakovat násobilku nebo jiné příklady.

Prv  kdo má možnost, ať si zahraje a zazpívá píseň na straně 83. Všichni přečíst stranu 84, všechno jsme se učili, vzpomínáte?

Čtení  je to poslední hodina čtení v tomto školním roce, čtěte si přes prázdniny hezké knížky. Dejte si do pořádku čtenářský deník, každý měsíc jeden zápis s obrázkem. Poslední zápis za červen, v červenci a srpnu se nezapisuje, ale není to zakázané, kdo chce, může.

Přeji vám hodně přečtených knížek.

 

     Úterý  16.6.

Čj  strana 82 přečíst, snažit se co nejvíc si zapamatovat. Úkoly říct nebo napsat.

strana 55,  kdo chce, může si udělat úkoly s kalkulačkou.

Čtení  číst vlastní knihu, kdo má přečteno, může udělat zápis do čtenářského deníku za měsíc červen. Čtenářské deníky budu vybírat v září, je nutné mít zápis za každý měsíc. Do stejného čtenářského deníku se píše až do konce 5. třídy.

 

     Pondělí 15.6.

 

Čj  strana 81 přečíst, úkoly ústně, kdo chce, může napsat.

M  strana 54, kdo chce, může si udělat úkoly s kalkulačkou.

Čtení  číst vlastní knihu. 

Prv  strana 82 naučit se obrázky 1 až 6, kdo chce, může se naučit 1 až 12. Zakrýt a ukázat na obrázku.

 

     Pátek 12.6.

Čj sloh  strana 100 vyprávějte podle obrázku příběh o Oldově nemoci a nakonec vyprávějte nějaký svůj zážitek.

M geometrie  strana 53/5,6,7 narýsovat do sešitu geometrie.

 

     Čtvrtek  11.6.

Čj  Didaktis strana 80 přečíst a snažit se co nejvíc si zapamatovat.

M  strana 52/15,20 dopočítat, 52/18,19,21,22,23 jen příklady.

Prv  strana 80, 81 naučit se obrázky 1 až 10, zakrýt a ukázat na obrázku a kdo chce, obrázky 1 až 14.

 

     Středa  10.6.

Čj  Didaktis strana 77 ústně doplnit, kdo chce, může si některé cvičení napsat.

M  strana 52/15,20 vypočítat polovinu. 52/12,13,14,16,17 napsat jen příklad a vypočítat.

Prv  strana 78, 79 naučit se obrázky 1 až 9, zakrýt a ukázat na obrázku. Kdo chce, může se naučit obrázky 1 až 12.

Čtení  učebnice Čj Didaktis strana 78, 79 přečíst.

 

     Úterý  9.6.

Čj  Didaktis strana 76 ústně doplnit, kdo chce, může si některé cvičení napsat.

strana 51/1,8 vypočítat druhou polovinu. 51/7,10 vypočítat jen příklad. 51/6,9 dobrovolně.

Čtení  dokončit zápis do čtenářského deníku za květen.

 

     Pondělí  8.6.

Čj  Didaktis strana 73 přečíst, doplnit ústně, kdo chce, může si kterékoliv cvičení napsat nebo vypsat ze stránky všechna slova, kde doplníme tvrdé y. Kdo má chuť, může si udělat vtipný testík na straně 75 a zase vypsat slova s y (je jich 10 hlavně v závěru testu).

strana 51/1,8 vypočítat polovinu cvičení a 51/2,3 napsat a vypočítat příklad, 51/4,5 dobrovolně.

Čtení  kdo nenapsal čtenářský deník za měsíc květen, ať si zapíše s květnovým datem. Zítra může dokončit a nakreslit obrázek. 

Prv  strana 77 přečíst, diskutovat.

 

     Pátek  5.6.

Čj sloh  Didaktis strana 88, kdo má ještě chuť číst zajímavé příběhy v učebnici Didaktis, ať si přečte stranu 88 a udělá si úkoly, které ho zaujmou, může to být i celá stránka.

M geometrie  strana 59, test - rozsah 45 minut.

 

     Čtvrtek  4.6.

Čj  Alter strana 135/5 vypsat slova, kde doplníme tvrdé y. 135/6 správně přečíst a udělat úkoly    

v zeleném rámečku. 

strana 58 opakování, napsat celé, časový rozsah 45 minut - 1 vyučovací hodina.

Prv  strana 76 přečíst, snažit se co nejvíc si zapamatovat. 

 

     Středa  3.6.

Čj  Alter strana 134/1,2 ústně, 134/3 vyznačit na folii nebo průhledný papír, ne do učebnice. 134/4 ústně, 133/7 podle možností napsat jako diktát nebo opsat do školního sešitu.

strana 57 opakování, napsat celé, časový rozsah 45 minut - 1 vyučovací hodina.

Prv  strana 75 přečíst.

Čtení  strana 131 číst, kdo chce, může se báseň naučit zpaměti.

 

     Úterý  2.6.

Čj  Alter strana 133/4,5,8 ústně, 133/6 opsat do sešitu celé, délka odpovídá cvičení pro čtvrtou třídu, kdo chce, může opsat jen část.

strana 49/30,33,36 dopsat, 49/32,34,35 jen příklady.

Čtení  čítanka strana 128 dočíst, 129, 130 číst.

 

     Pondělí  1.6.

Čj  Alter strana 132 přečíst a snažit se zapamatovat, jak se hledá základní skladební dvojice. Nejprve najdeme sloveso a zeptáme se tímto slovesem a otázkou prvního pádu.

ve středu, čtvrtek a pátek napíšeme opakovací testy ze strany 57, 58 a 59. Kdo má možnost, bylo by vhodné je dětem zvětšit a okopírovat, ostatní budou muset psát přes průhledný papír nebo výsledky zapisovat na papír, ne do učebnice. V pondělí 1.6. 49/30,33,36 polovinu, 49/28,29,31 jen příklady.

Čtení/Psaní  písanka strana 32, tím končíme psaní. Čítanka strana 126, 127 a polovinu strany 128 číst.

Prv  strana 74 přečíst a zamyslet se nad textem.

 

     Pátek  29.5.

Čj sloh  strana 136 přečíst, 136/1 nakreslit podle osnovy nejkrásnější prázdniny případně sami vymyslet další obrázky. 136/2 odpovědět na otázky některému dospělému.

M geometrie  strana 53/1 napsat nerovnosti do sešitu geometrie, 53/2,3,4 narýsovat do sešitu geometrie.

 

   Čtvrtek  28.5.

Čj  Alter strana 131/12 slovesa vypsat podle zadání, 131/13 napsat vzorce souvětí, 131/14 ústně, 131/15 ústně nebo napsat na papír.

strana 48/22,25 dopsat a vypočítat do školního sešitu. 48/26,27 napsat a vypočítat příklady.

Prv  strana 73 přečíst a zopakovat doma některému dospělému zpaměti, jak se vyvarovat nebezpečí při styku s cizími lidmi a zvířaty.

 

     Středa  27.5.

Čj  Alter strana 130/9,10 vzorce napsat na papír nebo do sešitu, 130/11 napsat pod sebe všechna slovesa, je jich 18. Nadepsat si sloupečky - osoba, číslo, čas a ke slovesům jen doplňovat správnou osobu číslicí s tečkou (1., 2., 3.), číslo - zkratkou s tečkou (mn., j.), čas zkratkou s tečkou (min., přít., bud.). Kdo chce, může psát slova celá.

M  strana 48/21 pozorně prohlédnout, 48/22 napsat prvních pět příkladů do sešitu a vypočítat. 48/25 opsat první sloupeček do sešitu a vypočítat, je možné dělat zkrácený zápis. Odváží se někdo napsat rovnou správný výsledek bez zápisu? 48/23,24 stačí napsat a vypočítat příklady. Děti ve škole - zápis, výsledek, odpověď.

Prv  strana 72 přečíst, zopakovat doma některému dospělému zpaměti bezpečnostní pravidla v lese a potom ve městě. Děti ve škole je mohou napsat do sešitu a nakreslit obrázek.

Čtení  strana 125 číst, zápis do sešitu čtení: nadpis ze strany 123 a ze strany 124 z posledního odstavce vypsat hlavní myšlenku nebo odstavec celý opsat a hlavně si z něj co nejvíc pamatovat. Kdo si zapamatuje nejvíc, nemusí dělat zápis do sešitu.

 

     Úterý  26.5.

     Dnes přibyl pozdrav od Pavlínky, klikněte si.

Čj  Alter strana 130/7 podle možností napsat jako diktát nebo opsat do školního sešitu, první řádek nepsat. 130/8 napsat na papír.

strana 47/14 a 17 dopsat a vypočítat posledních pět příkladů. 47/19,20 stačí příklady na papír.

Čtení/Psaní  písanka strana 31. Čítanka strana 124 číst.

 


  Rekapitulace nejdůležitějších pokynů pro nástup do školy 25.5.2020:


- třída 3.A nastupuje do školy přesně v 8,10 hodin, sraz před budovou Bumbálku v rozestupech 1,5-2 m,

  kde proběhne měření teploty, dezinfekce

- vyučování končí v 11.40 hodin

- do školy přinést 2 roušky, sáček na použité roušky, přezůvky, učení, čip na obědy 

- pro žáky, kteří nastoupí 25.5., je školní docházka povinná až do 30.6.
 

 

     Pondělí  25.5.

Čj  Alter strana 129/3,4 říct nebo napsat na papír. 129/5 pozorně přečíst a snažit se zapamatovat. 129/6 říct nebo napsat.

M  strana 47 nové učivo, 47/14 prvních pět příkladů opsat do školního sešitu a vypočítat, 47/17 prvních pět příkladů opsat do školního sešitu a vypočítat. 47/15,16,18 přečíst a vypočítat příklady.

Čtení/Psaní písanka strana 30. Čítanka strana 123 číst.

Prv  strana 70, 71 přečíst a přemýšlet.

 

     Pátek  22.5.

Čj sloh  Alter 125 přečíst, 125/1 napsat osnovu na papír, 125/2 vyprávět, 125/3 vzpomenout si, 125/4 zajímavý úkol - popovídat si. 125/5 ústně.

M geometrie  strana 44/1 je užitečné si vymodelovat, ale není to nutné. 44/2 narýsovat podle návodu.

Tv  cvičit podle možností.

 

     Čtvrtek  21.5.

Čj  Alter strana 128 pozorně přečíst a snažit se co nejvíc si zapamatovat. 

strana 46/12 opsat do školního sešitu a vypočítat. 46/11 poslední tři sloupečky napsat výsledky nebo jen říct. Slovní příklady dobrovolně.

Prv  strana 69 přečíst a zamyslet se nad správným životním stylem.

Hv  strana 79 zazpívat si známou píseň, strana 82 a 83 najít na YouTube písně a zazpívat si, píseň Kvetly máky je zvlášť pěkná.

 

     Středa  20.5.

Čj  Alter strana 126, 127 přečíst, snažit se co nejvíce si zapamatovat a umět vyjmenovat názvy všech deseti slovních druhů v pořadí, jak jdou za sebou (ten, kdo to ještě neumí, kdo to umí, několikrát si je přeříkat).

M  strana 46/7 naučit se podle postupu, násobíme odzdola nahoru a začínáme od jednotek. Desítky, které jdou dál, si držíme na prstech a přičteme k dalšímu výsledku násobení. 46/8 opsat a vypočítat do školního sešitu, písemně rovná se pod sebe). 46/11 první tři sloupečky, stačí napsat výsledky do tří sloupců bez opisování (kdo chce, může opsat celé tři sloupečky). Je to zpaměti, píše se to na řádek a ne pod sebe.

Prv  strana 68, vnitřní ústrojí člověka přečíst, dobře prohlédnout obrázky a snažit se co nejvíc si zapamatovat. Smysly přečíst, kostra a svaly přečíst, prohlédnout obrázky a snažit se co nejvíc si zapamatovat.

Čtení  čítanka strana 121-122 dočíst, přečíst i báseň. Zapsat do sešitu čtení, jak usíná les (je to na straně 121). Nakreslit obrázek.

Tv  cvičit podle možností.

 

     Úterý  19.5.

Čj  Alter strana 124/1 přečíst, 124/2 ústně, 124/3 určit číslicí slovní druhy. Nejlépe přiložit fólii nebo průsvitný papír a psát, ne do učebnice. Je možné cvičení opsat a opsané očíslovat. Číslice se snažit zapamatovat ze sloupce pod cvičením. V dalších ročnících bude nutné vědět okamžitě, že pětka jsou slovesa, trojka jsou zájmena, šestka jsou příslovce ... Často se pletou předložky a spojky. Přečíst růžový rámeček.

strana 45 nové učivo, přečíst důkladně postup, násobíme zdola nahoru a začínáme od jednotek. 45/2 opsat do školního sešitu a vypočítat. 45/6 kdo potřebuje procvičovat, může procvičovat. Slovní příklady dobrovolně.

Čtení/Psaní  písanka strana 29, čítanka strana 120-121 prostřední část.

Vv  nakreslit po paměti školu Bumbálek. Kdo nezapomněl, jak vypadá?

 

     Pondělí  18.5.

Čj  Alter strana 123/1 přečíst, 123/2 napsat na papír, kdo si troufne, může i do sešitu.

Nápověda: skloňují se první čtyři - podstatná jména, přídavná jména, zájmena, číslovky.

Časují se pátá - slovesa, neskloňují, ani nečasují se - zbytek: příslovce, předložky, spojky, částice, citoslovce. Kdo neumí řadu slovních druhů, je potřeba se ji naučit, strana 124 nebo 126 a 127.

123/3 ústně, 123/4 dobrovolně.

M  strana 43/41 vypočítat do školního sešitu, zápis, výpočet, odpověď. 43/35 stačí říct výsledky nebo napsat, pozor na poslední sloupeček. Ostatní slovní příklady dobrovolně. 43/39 rozšiřující učivo pro žáky

s hlubším zájmem o matematiku.

Čtení/Psaní  písanka strana 28, čítanka strana 120 první část.

Prv  strana 67 přečíst a zamyslet se nad zdravým jídelníčkem.

  vyrábět podle možností.

 

     Pátek  15.5. - poslední termín na odevzdání Čestného prohlášení, aby přihlášené děti mohly                             přijít 25.5. do školy.

Čj sloh  strana 119/1 přečíst, popis napsat na papír. 119/4 říct.

M geometrie  strana 37/4,5,6,7 narýsovat do sešitu geometrie. 

Tv  cvičit podle možností.

 

     Čtvrtek  14.5.

Čj  Alter strana 122 přečíst, 122/4 opsat do školního sešitu.

M  strana 42/28 uvědomit si, jak se příklady počítají. Počítat podle potřeby. 42/33 opsat první čtyři sloupečky do sešitu a vypočítat (nebo celé cvičení). 42/30 říct výsledky, slovní příklady vypočítat dobrovolně.

Prv  strana 66 horní končetina, naučit se jednotlivé části a ukázat na sobě.

Hv  strana 72 přečíst, říct, co k sobě patří. Strana 73 Až já pojedu přes ten les najít na YouTube a zazpívat si. Strana 76 kdo chce, může najít na YouTube.

 

     Středa  13.5.

Čj  strana 121 pozorně přečíst, všechny úkoly ústně. 121/4 test, kdo určí správně všechny slovní druhy? (je to těžké, i s několika chybami je to úspěch).

M  strana 41/17 přečíst, zapamatovat si postup, vypočítat a říct odpověď. 41/18 vypočítat do školního sešitu: zápis, výpočet, odpověď. 41/21,24 podle potřeby vybrat příklady a vypočítat na procvičení. Je možné vypočítat všechno. Zbytek slovních příkladů ústně dobrovolně.

Prv  strana 66 dolní končetiny, naučit se názvy a ukazovat na sobě nebo někom jiném.

Čtení  čítanka strana 118, 119 dočíst, zápis do sešitu čtení strana 118 nadpis a opsat z článku jak Micka umývala dětem obličej. Nakreslit obrázek.

Tv  cvičit podle možností.

 

     Úterý  12.5.

Čj  Alter strana 120/1,2 pozorně přečíst, 120/3 říct a uvědomit si, co je příslovce a co je přídavné jméno. 120/4 říct, 120/5 říct. U příslovcí je třeba si uvědomit, že nejsou ohebná a že nemohou měnit svůj tvar. 120/6 opsat do sešitu celé cvičení nebo jeho část. 

M  strana 40/9 vypočítat na papír nebo zpaměti a říct odpověď. 40/10 vypočítat do školního sešitu zápis, výpočet, odpověď. 40/11 stačí říct příklad a odpověď nebo napsat na papír. 40/12 na proužek papíru napsat výsledky. 40/13,14,15,16 vypočítat a opakovat podle potřeby na papír.

Čtení/Psaní  písanka strana 27. Čítanka strana 118 část po kus se zas rozmotal. 

Vv kreslit na volné téma podle zájmu.

 

     Pondělí  11.5.

Čj  Alter strana 118 přečíst a snažit se co nejvíc si zapamatovat. 115/9 napsat do sešitu krátké věty

s uvedenými slovy. 

M  strana 39/5 opsat do sešitu nebo napsat jen výsledky na papír nebo jen říct výsledky. 39/6a,b,c   opsat do školního sešitu řadu a pod ní napsat druhou řadu jako výsledky. Ze zbývajících příkladů na stránce vybrat podle zájmu.  

Čtení/Psaní  písanka strana 26. Čtení strana 116 číst. 

Prv  strana 66 naučit se dobře části těla, dnes hlava, krk a trup. Přečíst si názvy a po zapamatování ukazovat na sobě nebo na někom jiném.

  vyrábět podle možností.

 

     Čtvrtek  7.5.

Čj  Alter strana 117 přečíst a snažit se co nejvíc zapamatovat o zájmenech. Strana 115/8 b) opsat  do sešitu první tři řádky, zbytek ústně. Kdo chce, může opsat celé.

strana 38/1 spojit např. špejlí nebo proužkem papíru. 38/2 opsat do sešitu čtyři příklady z modré části a čtyři příklady z růžové části, kdo chce, může opsat celé. Je vhodné (snažší) napsat i rozklady. 38/3 podle zájmu vybrat a vypočítat.

Prv strana 65 přečíst, opsat do sešitu prvouky názvy jednotlivých období života, psát za sebou na řádek.

Hv  strana 70, 71 O šípkových růžích najít na You Tube a poslechnout - je to píseň z pohádky. Ó, řebíčku zahradnický najít na You Tube a zazpívat si.

 

     Středa  6.5.

Čj  Alter strana 116 nové učivo - seznámení s přídavnými jmény. Stranu pozorně přečíst a uvědomit si, co jsou přídavná jména. Úkoly na stránce - ústně. Opsat do školního sešitu 115/8 a) první tři řádky, zbytek cvičení ústně.

strana 35 rozšiřující učivo, je určeno pro žáky s hlubším zájmem o matematiku, kdo chce, může si příklady na stránce samostatně vypočítat. 

Učivo pro všechny učebnice strana 36/23 opsat a vypočítat do školního sešitu první dva sloupečky, zbytek cvičení psát pouze výsledky na papír nebo ústně. Kdo chce, může opsat cvičení celé. Doporučuji vypočítat jakýmkoliv způsobem všechny příklady, protože toto učivo patří k základům, které by měl ovládat žák třetí třídy. 36/27,28 - procvičovat, psát výsledky na proužek papíru nebo říkat výsledky zpaměti. Slovní příklady dobrovolně.

Prv  strana 64 přečíst.

Čtení  strana 117 přečíst, zápis do sešitu čtení dobrovolně. Opsat z básně Angličané (napřed nadpis) jednu sloku a připsat několik anglických vět nebo krátkou anglickou básničku. Obrázek podle vlastní fantazie.

Tv  cvičit podle možností.

 

     Úterý  5.5.

Čj  Didaktis strana 72 přečíst, 72/4 opsat do školního sešitu. 72/5 diktát dobrovolně. Doporučuji 10x napsat na papír dvojici slov brzy - brzičko.

M  strana 34/18 opsat a vypočítat do školního sešitu první čtyři sloupečky (kdo chce, může opsat celé). Slovní příklady dobrovolně.  

Čtení/Psaní  písanka strana 24. Čítanka strana 105 přečíst.

Vv  nakreslit svého domácího mazlíčka, kdo nemá žádné zvířátko, může nakreslit to, které by si přál.

 

     Pondělí  4.5.

Čj  Didaktis strana 70 přečíst, 71/1,4 vypsat slova s vynechanými písmeny a doplnit i/y. 71/5 vypsat jména, ve kterých píšeme tvrdé y. Jméno Sylva se většinou píše s y.

M  strana 34/13 opsat do školního sešitu a vypočítat. Mezi příklady vynechávat řádek a udělat na něj perem nožičky a napsat rozklad. Dál je možno psát zkrácený zápis nebo rovnou výsledek. Zkouška dobrovolně.

Čtení/Psaní  písanka strana 23. Čítanka strana 115 několikrát přečíst báseň a snažit se o výraznou recitaci. Kdo chce, může se báseň naučit zpaměti.

Prv  strana 63 přečíst a prohlédnout obrázky, snažit se zapamatovat co nejvíc chráněných zvířat z učebnice. 

  tvořit podle možností.

 

     Čtvrtek  30.4.

Čj  Alter strana 113, 114 pozorně přečíst, napsat do školního sešitu nadpis Vyjmenovaná slova po z.

Brzy, jazyk, nazývat se, Ruzyně.

Na další řádek napsat červeně: brzičko píšeme měkké i.

115/5 napsat doplněná slova do sešitu. 115/6 vypsat slova s vynechanými písmeny (11 slov).

M  strana 33/8 pozorně přečíst a naučit se postup. Napsat do školního sešitu posledních osm příkladů, rozklad (nožižičky) opisovat dobrovolně, kdo chce. Doporučuji zapsat krátký zápis  84:7=10+2=12. Kdo chce, může psát bez zápisu rovnou výsledek a kdo chce, může psát celý dlouhý zápis. Psaní zkoušky dobrovolně. 33/11 opsat prvních osm příkladů do sešitu, zbytek podle potřeby ústně. Slovní příklady dobrovolně.

Prv  strana 62 přečíst a zamyslet se nad tím, proč je třeba chránit přírodu.

Hv  strana 67 píseň Mravenci najít na You Tube, kde autor Pavel Novák zpívá píseň s dětmi. Píseň si s nimi zazpívat. Strana 68/3 pozorně přečíst a snažit se zapamatovat.

 

     Středa  29.4.

Čj  Didaktis strana 68/2 opsat do školního sešitu čtyři řádky (kdo chce, může celé), 68/3,4 přečíst a zdůvodnit. 68/5 diktát dobrovolně.

M  strana 32 nové učivo, 32/1 pozorně prohlédnout a vypočítat dělení ústně. 32/2 opsat do školního sešitu první dva sloupečky, ostatní příklady vypočítat ústně nebo psát na papír jen výsledky (kdo chce, může opsat do sešitu víc příkladů). 32/5 opsat do školního sešitu první dva řádky (ne sloupce) z důvodu procvičení různých typů příkladů. Zbytek vypočítat ústně nebo napsat na papír.

Slovní příklady dobrovolně.

Prv  strana 61 přečíst, zápis do sešitu: nadpis Živočichové podle druhu potravy. Opsat zelenou tabulku pod sebe -

1.Býložravci

2.Masožravci

3.Všežravci

Kdo chce udělat delší zápis, může si místo opisování tabulky vypsat z textu tmavě černé (tučné) údaje.

Snažit se co nejvíce si zapamatovat.

Čtení  strana 114 zápis do sešitu čtení: opsat nadpis ze strany 110, nakreslit beránka a napsat, jaký je tento nakreslený beránek. Zápis do sešitu je dobrovolný. 

Tv  cvičit podle možností.

 

     Úterý  28.4.

Čj  Didaktis strana 67 pozorně přečíst, 67/2 doplnit ústně a zdůvodnit. 68/1 opsat do školního sešitu.

Nezapomínat na opakování vyjmenovaných slov.

M  strana 29/8 opsat do školního sešitu a vypočítat. 29/9,10,14  stačí jen říct výsledky nebo je napsat na papír. Slovní úlohy dobrovolně jen výsledky nebo příklad.

Čtení/Psaní  písanka strana 22. Čítanka strana 112, 113.

Vv  nakreslit svého oblíbeného plyšáka nebo hračku.

 

     Pondělí  27.4.

Čj  Didaktis strana 66 pozorně přečíst úvodní článek, pozor na slova vynikající, výjimečný, u kterých jsou pro třeťáky nepochopitelné kořeny. Je lépe si tato slova s předponou vy zapamatovat.
66/1 říct všechna slova ve vagonech s předponou vy. Napsat slovo vyviklal.
66/2 zapsat slova bez předpony do sešitu a naučit se je. Připsat vidlička, vítěz.
66/3 stačí věty říct, ale lépe by bylo je napsat (krátké věty).
66/4 zdůvodnit pravopis a věty opravit ústně.
66/5 doplnit a opsat do školního sešitu.
66/6 zdůvodnit ústně.

M  strana 28/1 přečíst, prohlédnout a zapamatovat si postup. 28/2 opsat do školního sešitu, buď napsat rovnou výsledek, nebo lépe se příklady počítají, když se napíše zkrácený zápis:

2 . 463 = 800+120+6 = 926 . Kdo chce, může psát celý dlouhý zápis. 

Strana 28/4 opsat první dva sloupečky a zbytek cvičení podle uvážení a potřeby dopočítat na papír nebo říct jenom výsledky. 28/3,5 dobrovolně. 28/6 procvičit podle potřeby ústně.

Čtení/Psaní  písanka strana 21. Čítanka strana 110, 111. Nezapomenout na čtenářský deník za duben.

Prv  strana 60 přečíst, zápis do sešitu, nadpis: 2. Bezobratlí živočichové

nemají obratle ani jiné kosti, patří sem např. hmyz, je to největší živočišná skupina. Např. včely, čmeláci, šídla, brouci a motýli.

Zajímavost: největší bezobratlí živočichové žijí ve vodě: chobotnice, sépie, medúza ...

  výrobky podle možností a zájmu.

 

     Pátek 24.4.

Čj sloh  Alter strana 112 přečíst, cvičení 1 až 4 stačí jen říct. Zápis do sešitu slohu: kdo chce 112/4 a kdo nechce 112/4, vybere si úkoly ze cvičení 5 a zapíše do sešitu nejméně na polovinu stránky. Nakreslit obrázek.

M geometrie  strana 37 napsat nadpis do sešitu geometrie, narýsovat 37/1,2,3 a úkoly k příkladu 1,2 ústně.

Tv  cvičit podle možností.

 

     Čtvrtek  23.4.

Čj  Didaktis strana 64, 65 přečíst, uvědomit si psaní i/y

M  strana 27/15 opsat do školního sešitu a vypočítat sedm příkladů, může být i s krátkým rozkladem.

58 . 3 =150+24=...

může být i s dlouhým rozkladem podle učebnice.

27/19 vypočítat sedm příkladů, vybrat si: bez rozkladu, krátký rozklad, dlouhý rozklad.

27/18 podle potřeby procvičovat na papír. Slovní příklady dobrovolně. 

Prv  strana 59 přečíst a zapsat do sešitu: C. Plazi - hadi, želvy, ještěrky, krokodýli.

D. Ptáci - křídla, peří, zobák

E. Savci - po narození sají mateřské mléko, patří sem i člověk.

Obrázek (obrázky) dobrovolně.

Hv  strana 63 najít na internetu, strana 64 A já su synek z Polanky, najít na internetu - je to pěkná, známá píseň, která se dá zpívat při různých příležitostech. Bylo by dobré se naučit alespoň první sloky, kdo chce, může se naučit všech osm slok.

 

     Středa  22.4.

Čj  Didaktis strana 62 přečíst, strana 63 přečíst. Napsat do sešitu 63/4 bez věty o vinařích, kdo chce, může opsat celé.

M  strana 26/9 opsat do sešitu poslední sloupec a 26/12 první dva sloupečky, zbytek cvičení 12 vypočítat ústně nebo napsat výsledky na papír. Příklad 26/11,13,14 jen výpočet na papír.

Prv  strana 58 přečíst a dobře se naučit vyjmenovat všechny obratlovce, jak jdou za sebou (ryby, obojživelníci, plazi, ptáci, savci). Zápis: nadpis Stavba těla živočichů

1. Obratlovci

mají vnitřní kostru složenou z kostí a páteř z obratlů. Patří sem ryby, obojživelníci, plazi, ptáci, savci.

A. Ryby - žijí ve vodě, mají šupiny, dýchají žábrami.

B. Obojživelníci - žijí ve vodě (pulci - dýchají žábrami) a na souši (dospělí - dýchají plícemi). 

Čtení  strana 109 přečíst, zápis do sešitu čtení: nadpis, napsat, jaký byl Radoš a co dokázal. Nakreslit obrázek. Zápis do sešitu dobrovolně.

Tv  cvičit podle možností.

 

     Úterý  21.4.

Čj  Alter strana 111/10 přečíst, 111/11 přečíst a zdůvodnit, 111/12 opsat do školního sešitu.

M  strana 26/9 třetí a čtvrtý sloupec opsat a vypočítat do sešitu. 26/10 do školního sešitu zápis, výpočet, odpověď. 26/8 napsat jen příklad.

Čtení/Psaní  písanka strana 20. Čítanka strana 108.

Vv  nakreslit cokoliv z jarní přírody.

 

     Pondělí 20.4.

Čj  Učebnice Alter strana 110/4 přečíst a zdůvodnit ústně y/i. 110/5 přečíst a snažit se co nejvíc si zapamatovat. 110/6,7,8 ústně. 111/9 přečíst, zdůvodnit a opsat do školního sešitu tři řádky. Kdo chce, může opsat celé nebo nadiktovat jako diktát.       

M  strana 26/9 opsat do školního sešitu a vypočítat celé dva první sloupečky (modrý,hnědý). 26/6 napsat zápis, výpočet, odpověď do sešitu. 26/7 napsat a vypočítat jenom příklad.

Čtení/Psaní  písanka strana 19. Čítanka strana 106.

Prv  strana 57 přečíst, zápis do sešitu:  4. Pohybují se, vnímají smysly    5. Rostou a vyvíjejí se       6. Rozmnožují se - rodí živá mláďata nebo snášejí vejce. Obrázek (obrázky) dobrovolně.                 

Pč  jakýkoliv výrobek dobrovolně.                       

               

     Pátek 17.4.

Čj sloh  Alter strana 98 číst, 98/3 napsat na papír a kdo chce, může přepsat do sešitu slohu. Kdo nemá zážitek z Velikonoc, může napsat jiný zážitek z tohoto období. 98/4 ústně. 

M geometrie  strana 30/1 přečíst, říct, ukázat nebo napsat čísla na papír. 30/2 říkat, kdo chce, může napsat na papír (= s vlnovkou "je shodné"). 30/3 říct, kdo chce, může napsat na papír. 30/4,5 dobrovolně.

Tv  cvičit podle možností.

 

     Čtvrtek 16.4.

Čj  Alter strana 109 pozorně přečíst. Slova s předponou vy-vý jsou obtížná, část slova za předponou (kořen) musí dávat smysl, např. výkřik - křičet, vysel obilí - sel x visel na věšáku - na věšáku se nic neseje (kořen je vis). Většina slov má na začátku předponu vy, ta "ostatní" je lépe si pamatovat: vidět, viset, viklat, vidlička, vikýř, vítěz, vítězství, víno, vina... 109/3 napsat do sešitu. Nejtěžší jsou slova po předponě ne - např. nevytáhnout, upevňování tohoto učiva během 4. třídy.  Stále opakovat řadu vyjmenovaných slov po v a opakovat i ostatní vyjmenovaná slova.

M  strana 25/2 opsat a vypočítat do sešitu zelený a žlutý sloupeček - celé.   25/5 na papír několik příkladů písemného sčítání a odčítání (pro zopakování).

Prv  strana 56 přečíst zbytek stránky, zápis do sešitu: 3. Reaguji na změny v přírodě, udělat sami zápis, vypsat důležité údaje.

Hv  strana 62, píseň je možné najít na internetu a zazpívat si ji doma jako kánon, lepší je píseň Dú kravičky, dú nebo známější Dú Valaši, dú.

 

     Středa 15.4.

Čj  Alter strana 107/1,2 pozorně přečíst, tabulka - uvědomit si rozdíly. Když je to hlasem - výt,výskat píšeme tvrdé y, v ostatních případech píšeme měkké i. Strana 108/3,4 pozorně přečíst, růžový rámeček přečíst. 108/5a opsat do školního sešitu. Stále opakovat řadu vyjmenovaných slov po v a opakovat i ostatní vyjmenovaná slova.

M  strana 25 nové učivo, 25/1 pozorně přečíst a pochopit postup. 25/2 vypočítat do školního sešitu první dva sloupečky (modrý a béžový), komu to nebude dělat problémy, může napsat výsledek bez rozkladu. Je možné napsat kratší rozklad. Např. 13.9=90+27=117.

Prv  strana 56 přečíst první dva znaky živočichů. Zápis: nadpis Živočichové a druhý nadpis Společné znaky živočichů.

1. Přijímají vodu a potravu, vylučují (vodu, nestrávené zbytky potravy, oxid uhličitý při dýchání). 

2. Dýchají, vdechují vzduch (spotřebovávají kyslík) a při výdechu vylučují oxid uhličitý. Obrázek dobrovolně.

Čtení  čítanka strana 100 přečíst básničku. Zápis do sešitu čtení dobrovolně, nadpis, opsat jednu sloku a běžící řízek nakreslit. Kdo chce, může se naučit zpaměti.

Tv  cvičit podle možností.
 

     Úterý 14.4.

Čj  Alter strana 107/5 opsat do školního sešitu a uvědomit si, že výr píšeme, jen když je to pták nebo to s ním souvisí. V ostatních případech píšeme měkké i. 106/3b zdůvodnit a kdo chce, může opsat na papír nebo do sešitu. Stále opakovat řadu vyjmenovaných slov po v a opakovat i ostatní vyjmenovaná slova.

M  strana 23/8 opsat do školního sešitu, z každého sloupečku první dva příklady (kdo chce, může opsat víc) a u zbývajících příkladů napsat výsledky na papír nebo říct. Z druhé části příkladu pod sloupečky opsat několik příkladů podle uvážení a zbytek říct. U slovních příkladů napsat jen příklady.

Čtení/Psaní  písanka strana 18. Čítanka strana 96 přečíst básničku, snažit se o pěknou recitaci.

Vv  nakreslit si svoji velikonoční nadílku.

 

     Středa 8.4.  

ČJ  strana 106/1,2 pozorně přečíst, 106/3a opsat do školního sešitu první tři řádky (dopsat poslední větu), kdo chce, může opsat celé. 106/4 říct. 107/5 přečíst, doplnit a zdůvodnit ústně.

M  strana 22/1 podle vzoru vypočítat příklady a výsledky jen říct nebo napsat, může být bez zkoušky. 22/4 opsat z každého sloupečku první dva příklady do školního sešitu, zbytek napsat výsledky na papír nebo říkat. 22/2,3,5 přečíst, říct příklad nebo ho napsat na papír.

Prv  strana 54, 55 obrázky 11 až 21 naučit se, zakrýt a ukázat na obrázku. Obrázek 22, 23, 24 dobrovolně.

Čtení  čítanka strana 104 dočíst poslední část, zápis do sešitu čtení dobrovolně - vypsat zajímavosti ze života Jiřího Trnky a nakreslit obrázek.

Tv  cvičit podle možností.

 

     Úterý 7.4.

Čj  Alter strana 104 přečíst, 104/1,2,4,5 napsat do školního sešitu, 104/3 jen opsat slova a říct si ve větách nebo vysvětlit. Je to dost těžké na doplňování.

M  strana 21/11,12 říct nebo vynechat, 21/13 opsat první dva sloupečky do školního sešitu, zbytek jen výsledky na papír. 21/14,15,16,17 říct výsledky nebo je napsat nebo z toho vybrat jen něco na procvičení.

Čtení/Psaní  psaní strana 17, čtení strana 102 (prostřední část).

Vv  velikonoční výzdoba dobrovolně.

 

     Pondělí 6.4.

Čj  Učebnice Alter strana 103 přečíst a zdůvodnit podle zadání pod fialovou tabulkou "Čti slova příbuzná a přiřazuj je ke slovům vyjmenovaným". Je možné si vyjmenovaná slova napsat na malé kartičky a skládat je jako ve škole. Řadu se učit podle Didaktisu. List strana 17 d) doplnit.                

strana 20/7 opsat do školního sešitu první dva příklady z každého sloupce (je možno opsat i víc). Zbytek stačí psát výsledky na papír. Strana 20/8,9 jen příklad napsat na papír, 20/10 psát výsledky na vložený papír do tabulky nebo jen říkat výsledky. 

Čtení/Psaní  písanka strana 16, čítanka strana 101 číst (první část).  

Prv  strana 54 obrázky 1 až 10 naučit se, zakrýt a ukazovat.                                                              

  dobrovolně - vyrobit něco hezkého na domácí velikonoční výzdobu.    

                                          

     Pátek 3.4.

Čj sloh  Alter strana 105 přečíst, 105/1 napsat osnovu na papír. 105/2,3 ústně, dobrovolně můžete napsat jeden popis do sešitu.

M geometrie  strana 24 napsat datum, nadpis a narýsovat do sešitu geometrie 24/1,2,3,4,7.

Tv  cvičit podle možností. 

 

     Čtvrtek 2.4.

Čj  dnes se začínáme učit vyjmenovaná slova po v. Učebnice Alter strana 102 přečíst slova a prohlédnout si obrázky, hlavně věnovat pozornost vy - vý. Potom řadu vyjmenovaných slov opsat do školního sešitu: datum, nadpis Vyjmenovaná slova po v a opsat řadu vyjmenovaných slov z učebnice Didaktis strana 62 a postupně se ji učit vyjmenovat, opakovat každý den. List strana 17 c) doplnit.

strana 19/4 opsat do školního sešitu první dva příklady z každého sloupce (celkem 10 příkladů) a zbytek zeleného, žlutého a růžového sloupce napsat výsledky na papír. 19/5,6 napsat jen výpočty na papír.

Prv  strana 53 pozorně přečíst, zápis do sešitu - nadpis Plod, opsat malou zelenou tabulku Plody dužnaté suché a vypsat do sloupců pod malé nadpisy několik zástupců z obrázku. Nakreslit obrázky plodů dobrovolně. 

Hv  strana 58 Jarní slunce - kdo má možnost. Strana 59 Ztracená bačkorka je na You Tube, zpívá ji tam hezky jedna holčička. Celé učivo Hv dobrovolně.

 

     Středa 1.4.

Čj  učebnice Alter strana 101 přečíst a cvičení 1,2,3 udělat ústně. List strana 16 g), 17 a),b).

M  strana 19/1 opsat do školního sešitu vždy první příklad každého sloupečku a u ostatních příkladů stačí napsat výsledky na papír. 19/2, 3 přečíst a říct odpověď. 19/4 výsledky prvních dvou sloupečků modrý a hnědý napsat na papír, zbytek bude zítra.

Prv  strana 52 Květ pozorně přečíst text, prohlédnout fotografie různých druhů květů, všimnout si rozdílů. Snažit se zapamatovat názvy květin. Zápis do sešitu: datum, nadpis Květ a vybrat si ze dvou možností: 1.udělat delší zápis z textu nad fotografiemi nebo 2.udělat krátký zápis: opsat poslední větu v zeleném obdélníku Květy slouží... Obrázek dobrovolně.

Čtení  čítanka strana 99, 100 číst. Dnešní téma je ilustrace - zápis do sešitu: datum, strana 97 nadpis, nakreslit ilustraci k přečtenému textu. Dnešní úkol do sešitu je dobrovolný.

Tv  cvičit podle možností.

 

 

 

                       Sdělení:

 

 

Jarní prázdniny:       24.2.-1.3.2020

Pololetní prázdniny: 31.1.2020

Třídní schůzky:         13.1.2020 v 17:00 hodin

Vánoční prázdniny:   23.12.2019-3.1.2020

Třídní schůzky:         11.11.2019 v 17:00 hodin

Podzimní prázdniny: 29.-30.10.2019

Ředitelské volno:      31.10.-1.11.2019

Třídní schůzky:         16.9.2019 v 17:00 hodin

 

___________________________________________________________________

 

 

Vánoční besídka 20.12.2019

     V pátek 20.12. proběhla vánoční besídka, na kterou se všichni již dlouho těšili. Děti si vyměnily    dárky, zaznívaly koledy, zahrály si hry a zamlsaly si z vánočního cukroví, které jim doma upekly maminky. Besídka se všem u vánočního stromečku ve vyzdobené třídě líbila.

 

 

Čertovský Bumbálek 6.12.2019

     V pátek 6.12. se na Bumbálku konal sraz malých, středních, větších, ještě větších a největších čertů   z širokého okolí a jeden byl strašidelnější než druhý. Nikdo se ale nebál a všichni čerti si na srazu užili český jazyk, matematiku, angličtinu a čtení. Byli to totiž jen samí vzdělaní čerti.

 

 

Mikulášská nadílka 5.12.2019

     Ve čtvrtek 5.12.2019 k nám do třídy přišel Mikuláš s anděly a čerty. Děti jim krásně zazpívaly            a všechny dostaly sladkou odměnu. Čerti si nikoho neodnesli, protože máme samá hodná děťátka.

 

 

Pohádkové Vánoce - projektový den 3.12.2019

     Kdo by se netěšil na Vánoce? Jistě všechny děti. Proto se jim v rámci projektového dne lehce a radostně plnily všechny zadané úkoly a ještě o to snadněji, že byly o vánočních pohádkách.

 

 

Taneční tělocvik 4.11.2019

     Dne 4.11.2019 jsme se zúčastnili akce Taneční tělocvik. Zjistili jsme, že se v tělesné výchově nemusí jen cvičit, hrát sportovní hry, dělat atletiku, gymnastiku a učit se jednoduché taneční kroky a tanečky. Za jednu vyučovací hodinu se dá naučit moderní a docela náročná sestava. Každý ze třídy ji hravě zvládl a až nám skončí plavání, jistě si ji budeme opakovat.

 

 

Barevný Bumbálek 7.-11.10.2019

     Náš barevný týden jsme prožili ve společných barvičkách. V pondělí byla červená, v úterý modrá, ve středu zelená, ve čtvrtek žlutá a v pátek oranžová. Společně jsme se všichní snažili, abychom byli nejčervenější, nejmodřejší, nejzelenější, nejžlutější a nejoranžovější třída z celého Bumbálku. Ale když ostatní třídy se snažily být také nejčervenější, nejmodřejší, nejzelenější, nejžlutější a nejoranžovější třídy z celého Bumbálku ... Zažili jsme týden plný kamarádství, zábavy, legrace a nových zážitků. A přitom všem jsme se ještě stihli učit červeně, modře, zeleně, žlutě a oranžově.

 

 

Dopravní hřiště 21.10.2019

     Dne 21.10.2019 jsme byli v letošním školním roce opět na dopravním hřišti na Proseku. Děti si zde zopakovaly dopravní značky a dopravní předpisy. Pak už všichni bravurně projížděli většinou na kole, někteří na koloběžkách křižovatkami a nebáli se žádné složité dopravní situace. Nedošlo k žádné dopravní nehodě a případů porušení dopravních předpisů bylo minimum. Z dětí jistě vyrostou skvělí řidiči a řidičky.

 

 

Nový školní rok

     Opět je tu školní rok, tak s chutí do učení ...

                                                                                                                                               

 

 

___________________________________________________________________

 

                    Školní rok 2018/2019

 

Vysvědčení: 28.6.2019 , konec vyučování v 8:45 hodin.

Fotografování: 27.5.2019 , velké foto třídy 45 Kč, skupinka 30 Kč. 

Kino Anděl: 31.5.2019 v 9:00 hodin, film V oblacích. Prosím přinést 104 Kč.

Třídní schůzky: 3.6.2019 v 17:00 hodin.

Třídní schůzky: 8.4.2019 v 17:00 hodin.

Ředitelské volno: 5.4., 6.5., 7.5.

Masopustní bál: 14.2.2019 14 - 16:30 hodin.

 

 

Mikroklima 6.6.2019

     Opět jsme po roce navštívili akci Mikroklima v Parku přátelství na Proseku. Mikroklima je zaměřeno na environmentální výchovu. Byla zde k vidění různá zvířátka, ukázka výcviku psů a dravců. Také byly připraveny různé soutěže zaměřené na ochranu přírody, třídění odpadů, péči o zvěř, chov zvířat se spoustou dárků a odměn. Pro zábavu dětí zde byly 2 skákací hrady. Akce se velmi vydařila.

 

 

 

Filmové představení 31.5.2019

     Jako dárek ke dni dětí jsme místo vyučování šli do Cinema Star Anděl na film, který se jmenoval    V oblacích. Film byl příběhem o přátelství rorýse a racka. Kamarádi si pomáhali v různých nebezpečných situacích a nenechali jeden druhého na holičkách. V příběhu vystupovalo mnoho dalších ptáků a tak se děti mohly dovědět mnoho zajímavého z jejich života a to zábavnou a vtipnou formou.

 

 

 

Dopravní hřiště 24.5.2019

     V pátek jsme byli na dopravním hřišti na Proseku. Děti se zde seznamovaly s dopravními značkami a dopravními předpisy. Pak už všichni bravurně projížděli většinou na kole, někteří na koloběžkách křižovatkami a nebáli se žádné složité dopravní situace. Nedošlo k žádné dopravní nehodě a případů porušení dopravních předpisů bylo minimum. Z dětí jistě vyrostou skvělí řidiči a řidičky.

 

 

 

Škola v přírodě

     Naše třída se v týdnu od 13.5. do 17.5. zúčastnila školy v přírodě s paní vychovatelkou Pavlínou Erlmanovou ve Šlovicích na řece Sázavě společně s 2.A, 1.A, 1.B, 1.C. Děti si týden moc užily, i když počasí bylo chladnější, to ale nikomu nevadilo. Byly pro ně připraveny různé pohybové aktivity, různé hry a soutěže, také celodenní výlet, při kterém děti ušly celých 13 km. Tyto činnosti všechny rozehřály. Déšť, postrach všech škol v přírodě, se naštěstí Špitálské vyhnul.

 

 

 

Velikonoce

Velikonoce jsou za dveřmi a s nimi i stoly plné dobrot: různá velikonoční vejce, mazance a další

dobroty.Velikonoce jsou rodinnými svátky, které se slaví po celém světě. Jedná se o ty nejdůležitější

křesťanské svátky. Je to doba, kdy se celá rodina sejde u kuchyňského stolu, malují se vejce a peče

se beránek. Velikonoce jsou také obdobím, kdy se lidé obdarovávají. Děti a muži chodí na koledu

s pomlázkou a celý rok se na ni těší.

                                                                                                                                               

 

                                                     

Vánoční besídka

     Dne 21.12.2018 jsme měli ve třídě vánoční besídku. Děti si vyměnily dárky, zaznívaly

koledy, zahrály si hry a zamlsaly si z vánočního cukroví, které jim doma upekly maminky.

Besídka se všem u vánočního stromečku ve vyzdobené třídě líbila.

 

 

 

 

Plavání

     Dne 6.2.2019 začalo plavání. Jezdíme na Šutku. Odjezd autobusu v 9:45 hodin, návrat

kolem 12:00 hodin.

 

 

Pololetní vysvědčení

     Dne 31.1.2019 se rozdávalo pololetní vysvědčení, výsledky pilné práce za půl roku.

Ještě nás čeká druhá polovina, ta už bude těžší.

 

 

Mikulášská nadílka 5.12.2018

     Dnes přišel do naší třídy Mikuláš a protože byly děti hodné, dostaly všechny

sladkou odměnu.

 

 

                           ZAČÍNÁ NOVÝ ŠKOLNÍ ROK  2018/2019

Pomůcky


Penál:
2 pera nejlépe inkoustová, případně tornádo, nesmí být gumovací pero,
2 tužky č.2, 1 tužka č.3, pastelky, nůžky, krátké pravítko na podtrhávání nadpisů,
guma, případně malé lepidlo, vše pokud možno podepsané

 

Koupit:
notýsek na zápisy domácích úkolů (úkolníček),
pravítko na rýsování

 

Pomůcky VV:
do kufříku barvy vodové, temperové, štětce 3 velikosti (tenký, střední, tlustý)
kelímek na vodu, ubrus na přikrytí poloviny lavice, voskovky, fixy,
2 lepidla šroubovací, nůžky, sada barevných papírů – vše podepsané

 

Přinést:
žáci z 1.A – čtvrtky A4 20 kusů (nenosit A3, zbyly z loňska)
žáci z 1.B – čtvrtky A4 20 kusů a A3 10 kusů
nepodepisovat, budu vybírat

 

Na TV:
tričko, kraťasy, tepláky, cvičky nebo tenisky (lépe zalepovací) s bílou podrážkou
 

 

 

 

Škola v přírodě 2018 - hotel Krakonoš, Benecko

     Ve dnech 21.5. až 25.5. se naše třída zúčastnila Školy v přírodě v Krkonoších. Počasí nám přálo, žáci si užili sluníčka a horského vzduchu. Každý den pro ně bylo připraveno množství soutěží a her. Jako malí Šmoulové úspěšně porazili zlého Gargamela.

 

 

Dětský fotbalový pohár

     Naši prvňáci se zúčastnili populárního fotbalového turnaje pro žáky a žákyně I. a II. tříd ZŠ, kde změřili své síly a fotbalové dovednosti s jinými pražskými základními školami. Odměnou za účast byly nejen medaile a sponzorské dary, ale také získání nových sportovních zkušeností.

15.2.2018

 

                                                    2017

 

Mikuláš

     V úterý 4.12.2017 přišel do naší třídy Mikuláš se dvěma anděly a košíkem dárků. Čerti zůstali ve dveřích, neměli žádnou práci. Děti zazpívaly Mikuláši písničky a andělé jim rozdali odměnu.

 

 

Výtvarná dílna

     V pátek 1.12.2017 jsme navštívili s naší třídou výtvarnou dílnu, kde jsme pracovali se dřevem. Vyráběli jsme loutku anděla, čerta nebo Mikuláše. Všechny loutky byly moc pěkné, akce se vydařila.

 

A umíme i hezky malovat:                                                                                                                                                                                                           

 

                                                     

 

 

                                                                                                                                               

Říjen

     Naučili jsme se číst a psát první písmenka, Živá abeceda byla náš velký kamarád. Také jsme se naučili první číslice a už umíme sčitat a odčítat. Povídali jsme si o přírodě, kreslili, ale nejoblíbenější byla tělesná výchova.

 

 

Září

     V září jsme navštívili akci zaměřenou na dopravní výchovu. Děti získaly informace o zásadách první pomoci a dopravní bezpečnosti, ale neminuly bez povšimnutí ani skákací hrad.

 

 

 

 

 

počítadlo.abz.cz

 

 

 

Jak se obléci na cestu do školy? 

 

Počasí Praha 9 - Slunečno.czPředpověď počasí

 

 

 

Další třídy

Aj učivo přehled / Jana Kokrdová/

15.04.2020, 15:25 , ZŠ | Počet zobrazení: 520

Celý článek...

Učivo - Aj - 3.A - sk. M.Vašákové - středa 8.4.

07.04.2020, 18:12 , ZŠ | Počet zobrazení: 250

Celý článek...

Učivo - Aj - 3.A - sk. M.Vašákové - středa 15.4.

13.04.2020, 23:31 , ZŠ | Počet zobrazení: 255

Celý článek...

Učivo - Aj - 3.A - sk. M.Vašákové - pátek 17.4.

16.04.2020, 17:17 , ZŠ | Počet zobrazení: 209

Celý článek...

Učivo - Aj - 3.A - sk. M.Vašákové - pondělí 20.4.

19.04.2020, 20:19 , ZŠ | Počet zobrazení: 251

Celý článek...

Učivo - Aj - 3.A - sk. M.Vašákové - středa 22.4.

21.04.2020, 20:29 , ZŠ | Počet zobrazení: 176

Celý článek...

Učivo - Aj - 3.A - sk. M.Vašákové - pátek 24.4.

22.04.2020, 11:44 , ZŠ | Počet zobrazení: 213

Celý článek...

Učivo AJ - 3.A - sk. M.Vašákové - pondělí 27.4.

25.04.2020, 21:48 , ZŠ | Počet zobrazení: 258

Celý článek...

Učivo - Aj - 3.A - sk. M.Vašákové - středa 29.4.

27.04.2020, 13:43 , ZŠ | Počet zobrazení: 232

Celý článek...

Učivo Aj - 3.A - sk. M.Vašákové - pondělí 4.5.

02.05.2020, 20:53 , ZŠ | Počet zobrazení: 224

Celý článek...

Aj učivo květen Jana Kokrdová

03.05.2020, 19:14 , ZŠ | Počet zobrazení: 426

AJ UČIVO KVĚTEN angle

Celý článek...

Učivo - Aj - 3.A - sk. M.Vašákové - středa 6.5.

04.05.2020, 21:35 , ZŠ | Počet zobrazení: 209

Celý článek...

End

počítadlo.abz.cz

počítadlo.abz.cz