VÍTÁME VÁS NA STRÁNKÁCH NAŠÍ 3.B TŘÍDY

01.01.1970, 01:00 , ZŠ | Počet zobrazení: 4375

Celý článek...

Uvidíme se 1.9.2020 v 8,00 na ZŠ Bumbálek, třídní schůzka 1.9. 2020 od 17,00 v kmenové třídě

Důležité upozornění

Třídní schůzky pro 2. - 9. ročníky - 1. září 2020

Vážení rodiče,

vzhledem k současné situaci se budou konat v úterý 1. září 2020 TŘÍDNÍ SCHŮZKY:

1. stupeň - od 17:00 v kmenových třídách - 2. - 5. ročníky

 

Děkuji všem svým žákům, domácím i těm školním, za výbornou celoroční práci, za
splnění zadaných úkolů, za snahu a píli, za pěknou úpravu a hezké obrázky, které jste mi posílali.

Všem rodičům, prarodičům, dospělákům chci poděkovat za skvělou spolupráci a komunikaci v divné době, za trpělivost jak při učení se svými dětmi, tak při zasílání úkolů . Moc si Vaší spolupráce vážím.
Těším se na společné setkání v pátek 26.6.2020 při předávání vysvědčení.

Váš třídní učitel Petr Všetíček

POZOR ZMĚNA !

Informace k rozdávání vysvědčení:

26.6.2020 je možné rozdat vysvědčení všem dětem najednou. Sraz ZŠ Bumbálek v 7,40 hod pak měření teploty, rozdávání vysvědčení v 8 hodin, děti z distanční výuky musí mít prohlášení o tom, že jsou zdraví - najdete na stránkách školy v záložce dokumenty. Nezapomeňte na roušku ! Konec výuky v 8,45 hod.

19.6. - domácí příprava-denně číst 6 minut nahlas, poslední distanční den crying

          -ČJ-str. 89 opakování slovesného času cv. 1-4 ústně, procvičování na www.skolakov.eu

          -M-str. 52/cv. 15 a 16 do sešitu, str. 53 opakování geometrie cv. 1-7 ústně

          -PRV-na YouTube zadejte"Proč řeky netečou rovně" a shlédněte 4,34 min video

          -HV-procvicovani na www.cvicebna.zusbustehrad.cz

18.6. - domácí příprava-denně číst 6 minut nahlas laugh

          -TV-pobyt venku, nejméně 3 hodiny

          -ČJ-str.88 osoba a číslo sloves cv. 1-4 ústně, nápověda na YouTube"Prima úča"

          -M-str.51/cv. 8 a 9 do sešitu, procvičování na www.onlinecviceni.cz

17.6. - domácí příprava-denně číst 6 minut nahlas angle

          -ČJ-str. 79/cv.5 napište do sešitu, cv. 8 ústně, procvičování na www.skolakov.eu

          -M-str.51/cv. 1 a 2 do sešitu, procvičování na www.onlinecviceni.cz

          -PRV-na YouTube zadejte"Poznávačka 3 vodní živočichové", ČT2 10 h 11 min"UčíTelka"

          -VV-na YouTube zadejte "Květy relaxační malba akvarelem" 3,24 min video :)

16.6. - domácí příprava-denně číst 6 minut nahlas cool

          -M-str. 50 tělesa, narýsujte do sešitu kvádr a krychli, popište podle učebnice

          -ČJ-str.136/cv. 1-2 ústně, procvičování na www.skolakov.eu

          -TV-pobyt venku nejméně 3 hodiny :)

          -ČJ-sloh-napište nejméně 6 vět o počasí do sešitu

 

Vážení rodiče a žáci,

29. 6. a 30. 6. 2020 je uděleno ŘEDITELSKÉ VOLNO. Distanční výuka končí 19.6.2020.

Vysvědčení dostanou všechny děti v pátek 26.6.2020.
Děti, které navštěvují školu - od 8:00 do 8:45 hod.
Děti, které zůstaly doma na distanční výuce - od 9:00 do 10:00 hod. ve 3.B.
Další možnost vyzvednutí vysvědčení bude v kanceláři školy pouze ve dnech 1. – 3. 7. 2020 v době od 9:00 do 11:00 hodin a poté v září (podmínkou jsou odevzdané učebnice).

Od 22. 6. do 23. 6. 2020 - odevzdávání vygumovaných a slepených učebnic a domácí přípravy na recepci Bumbálku 7:40 – 15:00 hod.

Odevzdáváme Český jazyk, Čítanku, Prvouku, Hudební výchovu,Anglický jazyk (barevná) a Matematiku 1.,2., a 3. díl.

Nové učebnice děti dostanou na začátku nového školního roku.

Poslední možnost odhlášení obědů je 17. 6. 2020, poté již nelze obědy odhlásit. 

Současně si děti ze tříd vyzvednou svoje pomůcky, kufříky a tělocviky z kmenových tříd a šatních skříněk v suterénu či šaten ve vestibulu.

Dle nařízení paní ředitelky: podmínkou pro vydání vysvědčení je odevzdání učebnic, které budou dány do pořádku (gumování, lepení, kontrola stránek).

 

Aj učivo týden 15.06.-18.06. pro celou třídu

zopakovat slovíčka 9. lekce

pustit si tuto písničku a hýbat se podle pokynů

https://elt.oup.com/student/happystreet/level1/songsandchants_01/songsandchants_01_09/singalong_unit09chant1?cc=cz&selLanguage=cs

a k ní si přečíst v učebnici text a vypracovat cvičení v pracovním sešitě. Kdo najde jako první ? angle

yesMilé děti, milí rodiče, společnými silami jsme všichni zvládli toto náročné období a dovolte nám poděkovat Vám za spolupráci a popřát Vám hodně zdraví, pohody a štěstí.

 

Krásné prázdniny, děti.

 

15.6. - domácí příprava-denně číst 6 minut nahlas laugh

          -ČJ-napište do sešitu nejméně 6 vět o tom co jste dělali o víkendu a 1 větu co jste četli

          -M-str.49/cv. 35 a 36 do sešitu, procvičování na www.onlinecviceni.cz

          -PRV- na YouTube zadejte "Poznávačka 1 rostliny a houby" shlédněte 8,49 min video

          -ČJ-str.135/cv. 6 ústně, procvičování na www.skolakov.eu

          -PČ-na YouTube zadejte " Jak udělat rychlý a snadný-papírové květiny", kdo může pošle :)

12.6. - domácí příprava-denně číst 6 minut nahlas devil

          -ČJ-str.135/cv. 5 do sešitu, procvičování na www.skolakov.eu

          -M-str.49/cv. 30 a 33 do sešitu, procvičováni na onlinecviceni.cz

          -PRV-opakování str. 80-81 ústně

          -HV-procvičování na www.cvicebna.zusbustehrad.cz

11.6. - domácí příprava-denně číst 6 minut nahlas laugh

          -TV-opět velmi oblíbený generální úklid pokojíčku, včetně luxování a úklidu šatní skříňky

          -ČJ-str. 134/cv. 1-3 ústně, procvičování na www.skolakov.eu

          -M-str.48/cv. 22 a 25 do sešitu, procvičování na www.onlinecviceni.cz

10.6. - domácí příprava-denně číst 6 minut nahlas cool

          -ČJ-str.132/cv. 2 a 3 ústně , procvičování na www.skolakov.eu

          -M-str. 47/cv. 14 do sešitu, cv. 15 a 16 ústně, procvičování na www.onlinecviceni.cz

          -PRV- na ČT 2 od 10 h 11 min "UčíTelka" rovnováha v přírodě a její ochrana

          -ČJ-str. 133/cv. 6 do sešitu cv. 7 vám nadiktuje dospělák jako diktát

          -VV- na YouTube zadejte" Pan Hračička 8 10 2015 cákancový obrázek", kdo může pošle :)

9.6. - domácí příprava-denně číst 6 minut nahlas laugh

        -M-str. 46/cv. 11 a 12 do sešitu, procvičování na www.onlinecviceni.cz

        -ČJ-str. 132 věta jednoduchá cv. 1 ústně na Youtube zadejte "věta jednoduchá a souvětí" a                          shlédněte 9,04 min video, procvičování na www.skolakov.eu

        -TV-pobyt venku nejméně 3 hodiny :)

        -ČJ-str.132/cv. 2 a 3 ústně

Aj učivo týden 8.06.-12.06. pro celou třídu angle

naučit se slovíčka 9. lekce - prac. sešit str.92 od leg -noha až do konce
super video na sloveso can - pustit 2x yes

https://www.youtube.com/watch?v=_Ir0Mc6Qilo

DO ŠS napsat sloveso can - umět

Can you swim ? - Umíš plavat ?

Can you play football ? - Umíš hrát fotbal ?

odpovídáme:

Yes, I can. - Ano, umím

No, I can´t. - Ne, neumím.

Učebnice str. 65- přečíst

prac. sešit str. 80/2
prac. sešit str. 84 
8.6. - domácí příprava-denně číst 6 minut nahlas cool

        -ČJ-str. 130/cv. 11 do sešitu, str. 131/cv. 2 ústně, ČT 2 "UčíTelka" od 10 h 11 min

        -M-str.46/cv. 8 a 10 do sešitu, procvičování na www.onlinecviceni.cz

        -PRV-na YouTube zadejte "Lidské tělo" a shlédněte 4,28 min video :)

        -ČJ-sloh-napište do sešitu nejméně 5 vět o tom co jste dělali o víkendu a 1 větu co jste četli

5.6. - domácí příprava-denně číst 6 minut nahladevil

        -ČJ-str. 130 cv. 9 ústně, cv. 10 do sešitu

        -M-str.45/cv. 5 a 6 do sešitu, procvičování www.rysava.websnadno.cz

        -PRV-str.81, svět kolem nás, etapy vývoje člověka a lidské tělo velmi stručný zápis do sešitu

        -HV-ústní opakování na str. 39/ cv. 1-3, procvičování na www.cvicebna.zusbustehrad.cz

4.6. - domácí příprava-denně číst 6 minut nahlas smiley

        -TV- pobyt venku nejméně tři hodiny :)

        -ČJ-str. 130/cv. 7 vám nadiktuje dospělák jako diktát, cv. 8 ústně

        -M-str. 45/cv. 1 ústně, cv. 2 do sešitu, procvičování na www.skolakov.eu

3.6. - domácí příprava-denně číst 6 minut nahlas cheeky

        -ČJ-str.129/cv. 3 do sešitu, procvičování na www.skolakov.eu

        -M-str. 43/ cv. 35 a 36 do sešitu, procvičování na www.onlinecviceni.cz

        -PRV- od 10 h 11 min ČT2 "UčíTelka" vnitřní a vnější stavba živočichů

        -ČJ-str. 129/cv. 5 ústně, cv. 6 do sešitu

        -VV- na YouTube zadejte " How to Draw Crow Brawl Stars" a zároveň procvičíte AJ, kdo                                 může opět pošle výsledek :)

2.6. - domácí příprava-denně číst 6 minut nahlas cool

        -M-str. 42/cv. 32 a 33 do sešitu, procvičování www.skolakov.eu, ČT2"UčíTelka" 10h 11 min

        -ČJ-str. 128 souvětí cv. 1 a 2 ústně na YouTube zadejte"Prima úča" a shlédněte video

        -TV-pobyt venku alespoň tři hodiny

        -ČJ-str.30/cv. 4 do sešitu vám nadikuje dospělák jako diktát :)

1.6. - domácí příprava-denně číst 6 minut nahlas devil

        -ČJ-str. 126-127 opakování slovní druhy, procvičování na www.rysava.websnadno.cz

        -M-str. 42/ cv. 28 do sešitu, procvičování na www.skolakov.eu

        -PRV-str. 81 do sešitu znaky života živočichů a živočichové-velmi stručně

        -ČJ-str. 79/ cv.7 vám nadiktuje dospělák jako diktát

        -PČ-na YouTube zadejte "Supersilná píšťalka z brčka" a vyrobte si ji :)

Aj učivo týden 1.06.-5.06. pro celou třídu angle

naučit se slovíčka 9. lekce - prac. sešit str.92 od foot- chodidlo po leg -noha, napsat do slovníčku

učebnice str. 64/3 napsat a nakreslit do ŠS

zkusit přečíst str. 64/3

prac. sešit str.78 - udělat lehounký testíček

prac. sešit str. 79/2

 

29.5. - domácí příprava-denně číst 6 minut nahlas smiley

          -ČJ-str.124/ cv. 2 a 3 ústně, procvičování na www.skolakov.eu

          -M-ČT 2 od 10 h 11 min "UčíTelka" dělíme násobky deseti jednociferným dělitelem

           str. 41/ cv. 23 a 24 do sešitu

          -PRV-str. 80 rostliny, části těla rostlin a dřeviny zapsat do sešitu

          -HV-str. 68/cv. 1-3 ústně, str.72 cv. 1 ústně, zopakovat hymny sportovních klubů :)

28.5. - domácí příprava-denně číst 6 minut nahlas cool

          -TV-pobyt venku alespoň tři hodiny

          -ČJ-str. 124/ cv. 1 zpaměti-citoslovce- na YouTube zadejte "Prima úča" a shlédněte video

           ČT 2 "UčíTelka" sloh-popisujeme předmět

          -M- str.41/ cv. 20 a 21 do sešitu, procvičování na www.onlinecviceni.cz

27.5. - domácí příprava-denně číst 6 minut nahlas angle

          -ČJ-str. 123/cv. 3 do sešitu, cv. 4 ústně, procvičování www.skolakov.eu

          -M-str. 40/cv. 14 a 16 do sešitu, procvičování na www.onlinecviceni.cz

          -PRV-od 10h 11 min ČT2 "UčíTelka" společné znaky živočichů, str. 80-dopravní značky,                                vodní toky a nádrže, voda podle chuti a znaky života rostlin zapsat do sešitu

          -ČJ-sloh-nadpisy str. 125/cv. 1-5 ústně

          -VV-namaluj temperami jak si představujete "déšť", kdo může opět pošle výsledek :)

26.5. - domácí příprava-denně číst 6 minut nahlas devil

          -M-str.39/cv. 6 a 8 do sešitu, procvičování www.onlinecviceni.cz. ČT2 "UčíTelka" 10h 11 min

          -ČJ-str.123 částice cv. 1,  modrou tabulku zpaměti, na YouTube  "Částice" 4,45 min video

          -TV- pobyt venku povinně alespoň 3 hodiny

          -ČJ-čítanka-str.131 básničku "Prázdniny" od J.Bruknera naučit zpaměti

25.5. - domácí příprava-denně číst 6 minut nahlas cool

         -ČJ-sloh-napište nejméně 4 věty o tom co jste dělali o víkendu, 1 větu o tom co jste četli, na                         ČT2 od 10 h 11 min "UčíTelka"-skloňování podstatných jmen

         -M-procvičování na www.onlinecviceni.cz

         -PRV-na YouTube zadejte"Podmořský svět Marsa Alam 2015" a shlédněte 9,58 min video

         -PČ-na YouTube zadejte"DIY-Růže z kartonu od vajec", kdo může opět pošle :)

 

Aj učivo týden od 25.05.-29.05.  pro celou třídu 

How long is... ? Jak dlouhý je... ?

učebnice str. 60  ústně

pracovní sešit str. 75/1 odhadnout, jak dlouhá je vaše dlaň a pak ji změřit atd.angle

naučit se slovíčka 9. lekce - prac. sešit str.92 od arm-paže po exercise - cvičení , napsat do slovníčku

22.5. - domácí příprava-denně číst 6 minut nahlas laugh

         -ČJ- str.122/cv. 4 ústně, procvičování na www.skolakov.eu, nebo rysava.websnadno.cz

         -M-geometrie-konstrukce trojúhelníku str.44, cv. 2 do sešitu

         -PRV- str.78 poznávačka s Ájou, 3 živočichy vyberte, popište a namalujte do sešitu

         -HV-procvičujte noty na www.cvicebna.zusbustehrad.cz

21.5. - domácí příprava-denně číst 6 minut nahlas smiley

         -TV-pobyt venku,  alespoň 3 hodiny

         -ČJ-str.122/cv. 3 vám nadiktuje dospělák jako diktát

         -M-str.39/cv. 5 do sešitu, procvičování na www.onlinecviceni.cz

21.5. Aj pro celou třídu enlightened

do ŠS napsat novou látku:enlightened

too - příliš

dáváme jej před přídavné jméno

Je to příliš malé. Itś too small !

Itś too big - Je to přiliš velké !

prac. sešit srr. 73/2,3 cv

 

Informace k nástupu dětí do školy 25.5.2020

Kmenová třída 3.B nastupuje do školy pouze v 8,15 hodin (z hygienických důvodů ne dříve, ne později ). Sraz před budovou Bumbálku v rozestupech 1,5 m - 2 m -měření teploty, dezinfekce

ŠD před vyučováním není v provozu.

Vyučování bude probíhat do 11.40 hodin.

V 11.40 hodin přebírá děti školní družina, která je do 15 hodin !

Nezapomeňte, prosím, dětem přihlásit obědy.

Všeobecné informace :

- do školy - 2 roušky, sáček na použité roušky 

- přezůvky

- aktovku s učením (všechny sešity, ŽK, učebnice, domácí přípravu – vše, čím se děti chtějí pochlubit)

- penál

- svačinu a pití

- čip na obědy.

Pro ty, kteří nastoupí 25.5.2020 se stává školní docházka povinnou a nepřítomnost musí být omluvena obvyklým způsobem.

O organizaci závěru školního roku a vydání vysvědčení budete včas informováni.

Rozdělení dětí do třídy bylo provedeno na základě přihlášení, která měla být odevzdána do 18.5.2020 do půlnoci dle nařízení MŠMT

20.5. - domácí příprava-denně číst 6 minut nahlas laugh

         -ČJ-str. 122/cv. 1 ústně, cv. 2 zpaměti, na YouTube zadejte "Prima úča"  video o spojkách

         -M-str. 39/cv. 1-3 do sešitu, procvičování na www.onlinecviceni.cz

         -PRV-str.76-77 poznávačka s Ájou, 2 zvířátka vyberte, popište a namalujte do sešitu

         -ČJ-str.90/cv. 1 po slovo "netopýr" vám nadiktuje dospělák jako diktát

         -VV-na YouTube zadejte"Malování na kameny voskovkou-návod", kdo může opět pošle

19.5. - domácí příprava-denně číst 6 minut nahlas cool

          -M-str. 38/cv. 1 ústně, cv. 2,3 do sešitu

          -ČJ-str.121/cv. 4 ústně, cv. 5 do sešitu

          -TV-pobyt venku, alespoň 3 hodiny

          -ČJ-čítanka-str.126 " Musíš být rozumný" přečíst nahlas dospělákovi, ze str. 130 opište                                     poslední 3 věty a podtrhněte modrou pastelkou podle pravítka příslovce

 

AJ.19.05. pro celou třídu

opakovat 8. lekce slovíčka

povinně 3x video Whose mouth is it ?

angle https://www.youtube.com/watch?v=oxO4jIP3ciw

učebnice str. 59/3 

do ŠS vypracovat písenně, ptát se na věci z rámečku Whose ball is it ? It is ...

18.5. - domácí příprava-denně číst 6 minut nahlas laugh

         -ČJ-sloh-napište nejméně 4 věty o tom co jste dělali o víkendu, 1 větu co jste četli

         -M-geometrie-str.37/cv. 1 a 2 do sešitu, opakování na YouTube zadejte "Kružnice"

         -PRV-str. 74-75 poznávačka s Ájou, brhlíka s veverkou namalovat do sešitu

         -ČJ-str.121/cv. 1-3 ústně, na YouTube zadejte "Prima úča" a shlédněte video s předložkami

         -PČ-na YouTube zadejte "Návod na myšku z ruličky od toaletního papíru", kdo může opět pošle

 

Aj 18.05, Aj pro celou třídu

zopakovat slovíčka 8. lekce

angle
video na přivlastňování heart 2x
https://www.youtube.com/watch?v=oxO4jIP3ciw
učebnice str. 59/3 - přečíst a pokusit se přeložit a pochopit.
Ptáte se vždy Čí je ... ? na věci v modrém rámečku
Whose jumper is it ?
Whose ball is it ?
Whose sock is this ?
A odpovídáme Itś Jackś jumper. kouikáme na dolní obrázek s dětmi a podle toho, co má Jack, Polly nebo Greg na sobě.
prac. sešit str. 70/2 

15.5. - domácí příprava-denně číst 6 minut nahlas cool 

         -ČJ-str.120/cv. 5 ústně, cv. 6 vám nadiktuje dospělák jako diktát

         -M-str.36/cv. 23 1. sloupek do sešitu, cv.27,28 tužkou do učebnice, cv. 30 do sešitu

         -PRV-str. 73 přečíst dospělákovi a vyprávět si o tom co jste četli

         -HV-www.cvicebna.zusbustehrad.cz procvičujte noty

14.5. - domácí příprava-denně číst 6 minut nahlas devil

         -TV- dneska opět generální úklid pokojíčku, včetně prachu a vysávání

         -ČJ-str. 120/cv. 3 a 4 ústně, procvičování ma www.skolakov.eu

         -M-str. 35/cv. 19 do sešitu, procvičování na www.onlinecviceni.cz

 

čt: 14.05. Aj učivo - pro celou třídu

učebnice str. 57

enlightened

do ŠS napsat tuto  látku : Přivlastňování - přidáme ke jménu čárku nahoru, říká se jí apostrof a dopíšeme písmenko -s.

Gregovo počítač - Greg ś computer

Jackovo kolo - Jack ś  bike

Když se na něco ptáme Čí je to.... ? Tak v Aj to řekneme Whose ........is this ?

Místo teček doplňujeme tu věc, na kterou se ptáme

Čí je to auto ?

Whose car is it ?

Čí je to bota ?

Whose shoe is it ?

Čí je to dům ?

Whose house is it ?

angle super video - pustit, to krásně pochopíte heart

https://www.youtube.com/watch?v=oxO4jIP3ciw

učebnice str. 57 - přečíst 2x

13.5. - domácí příprava-denně číst 6 minut nahlas cool

         -ČJ-str.120/cv. 1 ústně, cv. 2 naučit zpaměti, na YouTube zadejte "Prima úča" a shlédněte                             video o příslovcích

         -M-str.34/cv. 17 do sešitu, cv.18 1. 4 sloupce do sešitu

         -PRV-str.72 přečíst dospělákovi a vyprávět si o tom co jste četli

         -ČJ-čítanka-str.125 přečíst nahlas dospělákovi

         -VV-zadejte na YouTube "Výtvarná technika frotáž" video 2,12 min, kdo může opět pošle :)

 

Milí rodiče,

veškeré informace, týkající se nástupu vašeho dítěte do školy, uvedla paní ředitelka již na webových stránkách školy v sekci Aktuality.

Vyučování bude probíhat od 8.00 do 11.40 hod.

Poté následuje ŠD od 11.40 do 15.00 hod.

Při vyšším počtu přihlášených žáků ze třídy (více než 15), se budou děti do skupin losovat

S jednou skupinou bude pracovat třídní učitel, s druhou skupinou, složenou ze zbylých žáků p.as. Štenglová Dagmar

12.5. - domácí příprava-denně číst 6 minut nahlas cheeky

          -M-str. 34/cv. 13 do sešitu

          -ČJ- str.119/cv. 1-4 ústně

          -TV- po 2 hodinách celý den 15 dřepů, 15 kliků a 10 sklapovaček :)

          -ČJ-čítanka-str.123,124 Blaník od E. Petišky přečíst nahlas dospělákovi

11.5. - domácí příprava-denně číst 6 minut nahlas laugh

         -ČJ-sloh-napište nejméně 4 věty o tom co jste dělali o prodlouženém víkendu a 1 větu o tom co                       jste četli

         -M-str. 33/cv. 9 a 10 do sešitu bez obrázku, str. 33 1. 4 sloupce do sešitu, procvičování na                            www.onlinecviceni.cz

         -PRV-str. 70-71 přečíst a do sešitu velmi stručný zápis-stačí napsat všechna slovesa, bez obr.

         -ČJ-str.118/cv. 3 do sešitu, cv. 4 ústně, fialovou větu napsat do sešitu a dát do rámečku podle                           pravítka a naučit zpaměti, na YouTube zadejte "Prima úča" vyberte video, které slovní 

                   druhy vám nejdou a shlédněte video 

         -PČ-na YouTube zadejte "Motýlek z ruličky od toaletního papíru" kdo může opět pošle :)

 

Ut: 12.05. Aj učivo pro celou třídu - zopakovat zadaná slovíčka 8. lekce

učebnice str. 56/3cv - pokusit se přečíst, pokud to zvládnete

prac. sešit str. 69/2 cv

 

Po: 11.05 Aj učivo pro celou třídu - zkontrolovat, zda máme napsaná slovíčka z 8. lekce od odznaku až po hasiče a umíme je a napsat a naučit se další slovířka 8. lekce od přilba - po krátký prac. sešit str. 92

do ŠS nakreslit a napsat slovíčka z učebnice str. 56. modrý rámeček, většinu už umíte

 

7.5. - domácí příprava-denně číst 6 minut nahlas devil

       -TV-zacvičte si podle videí na YouTube podle Míši Růžičkové

       -ČJ-str. 118/cv. 1 a 2  ústně, cv. 2 naučit zpaměti

       -M-str. 33/cv. 8 do sešitu

 

Prosím vás o předběžné vyjádření, kdo tak ještě neučinil, zda uvažujete o přítomnosti vašeho dítěte ve škole od 25.5. Stačí mi napsat do emailu ANO – NE. Nejpozději do 10.5. do 20 hodin, děkuji

 

čt : 7.05. AJ - pro celou třídu

přečíst si slovíčka z 8. lekce
Po celém světe se slaví den maminek, tentokrát bude v neděli 10.05.
zde máte písničku v Aj, pustit 2x
https://www.youtube.com/watch?v=MYqFPa1mrXo
a tady máte super tipy na nádherné dárečky pro maminky v Aj, pochopíte to krásně. Vytvářejte pouze pod dohledem dospělého.
https://www.youtube.com/watch?v=ZPSxiV6FLpQ 

6.5. - domácí příprava-denně číst 6 minut nahlas v roušce cool

       -ČJ- str. 117/cv. 3 ústně a cv. 4 vám nadiktuje dospělák po slovo "kluzko"

       -M- str.32/cv. 5 první 3 sloupky a cv. 7 do sešitu včetně zápisu a malého obrázku

       -PRV- str.69 přečíst a svými slovy celou stránku převyprávějte dospělákovi

       -ČJ-čítanka str. 122 báseň od J.Seiferta se naučte zpaměti

       -VV- v něděli slaví maminky svátek, na YouTube zadejte " DIY-Co dát mamince ke Dni matek-3D                       přání, 4,03 min video, kdo může opět pošle přáníčko, jak se vám povedlo :)

6.5. Aj - pro celou třídu

přečíst si slovíčka z 8. lekce

učebnice str. 55 přečíst

5.5. - domácí příprava-denně číst 6 minut nahlas v roušce cheeky

       -M-str.32/cv. 1 do sešitu, cv. 2 na papír, od 10 h 11 min ČT2 "UčíTelka" dnes dělení se zbytkem

       -ČJ-str.117/cv. 1 ústně, cv. 2 se naučte zpaměti, důležité je porozumět obsahu, procvičíme

       -TV- dneska opět generální úklid pokojíčku, včetně oblečení a prachu atd. vždyť to znáte :)

       -ČJ-čítanka str.120 "Letní obrázky" přečíst nahlas dospělákovi 1.  3 věty opsat+malý obrázek

Aj 5.5. pro celou třídu

napsat do slovníčku a naučit se slovíčka 8. lekce, prac. sešit. str 92, odznak - hasič

učebnice str. 53 - přečíst si znova dopis

pracovní sešit str.66/1 popis Holly a pak sebe, obrázky barevně

 

Milí rodiče,                                                                                                                                       blíží se 25.květen, kdy budou mít děti možnost vrátit se dobrovolně do lavic. Ministerstvo školství vydalo pokyny pro dobrovolný nástup žáků do škol viz stránky MŠMT - Ochrana zdraví a provoz základních škol v období do konce školního roku 2019/2020. V každém případě děti budou v pevných skupinách maximálně po 15 žácích. Naše třída bude proto rozdělena na dvě skupiny (záleží podle počtu přihlášených žáků). Výuka nebude probíhat standardním způsobem. Nadále budou platit různá omezení ve třídě, společných prostorách i před školou. Každé dítě musí mít také min. 2 roušky a odkládací pytlík. Pro přihlášené dítě je ale docházka povinná. Pro děti, které zůstanou doma, budou úkoly zadávány na stránky třídy jako doposud. Ranní školní družina fungovat nebude a odpolední družina bude jen do 16 hodin (opět stejné děti jako dopoledne). Zatím mimo jiné nevíme, jak bude probíhat stravování žáků, rozhodne ředitelka školy. Zvažte, prosím, velmi pečlivě, zda děti nebo osoby, žijící ve společné domácnosti nepatří mezi osoby s rizikovými faktory (viz pokyny MŠMT) a posuďte jejich přítomnost ve škole.

Prosím vás o předběžné vyjádření, zda uvažujete o přítomnosti vašeho dítěte ve škole od 25.5. Stačí mi napsat do emailu  ANO – NE. 

Pokud budu vědět jakékoliv konkrétní podrobnější informace, ihned vám je sdělím. 

Děkuji Petr Všetíček

4.5. - domácí příprava-denně číst 6 minut nahlas v roušce laugh

       -PČ- pro velký úspěch opakujeme-snídani do postele pro dospěláky a celý den pomáháme                               v kuchyni, včetně vynášení odpadků

       -ČJ- napište nejméně 4 věty o tom, co jste dělali o prodlouženém víkendu, 1 větu co jste četli

       -M- str.31/cv. 1-5 ústně, ceny zboží tužkou do učebnice

       -PRV- str.68 smysly, kostra a svaly-do sešitu pouze nakreslit kostru a popište

       -ČJ- str.116/cv. 4 a 5 ústně, na ČT2 od 10 h 11 min "UčíTelka"

angle Po : 4.05. Aj učivo - pro celou třídu

písnička If you are happy
https://www.youtube.com/watch?v=l4WNrvVjiTw
do ŠS napsat psace a čitelně , učebnice str. 51 vybrat si dva obrázky a popsat postavičky
učebnice str. 53 - přečíst, pokud to půjde

30.4. - domácí příprava-denně číst 6 minut nahlas v roušcecool

         -TV-dneska pobyt venku a kdo může pomůže při přípravách na večerní pálení čarodějnic

         -ČJ-str. 116/cv. 2 písemně do sešitu, cv. 3 se naučte zpaměti, důležité je porozumět obsahu,                         pomůžou dospěláci, nebojte se - brzy spolu procvičíme

         -M-str. 29/cv. 14 do sešitu, cv. 16 také do sešitu-zápis, výpočet, odpověď a malý obrázek

 

-DÚ- pro všechny dospěláky, zkontrolujte prosím spamy posledních 10 dnů, mám zprávy, že zprávy ode mne padají do spamu crying děkuji Petr Všetíček

29.4. - domácí příprava-denně číst 6 minut nahlas v roušce laugh

         -ČJ- str. 116/cv. 1 ústně, na YouTube zadejte "přídavná jména-učíme se s pracovním listem"

         -M-str. 28/cv. 4 první 3 sloupky do sešitu, cv. 6 do sešitu, str.29/cv. 8 první dva sloupky do                            sešitu, cv.9,10 tužkou do učebnice

         -PRV-str. 68 vnitřní ústrojí člověka, velmi stručný zápis do sešitu, na panence ústně procvičit                           vnitřní ústrojí, na YouTube shlédněte 4,28 min video"Lidské tělo"

         -ČJ-čtení-čítanka-str. 118 "Dům za zrcadlem" přečíst nahlas dospělákovi

         -VV-na YouTube zadejte " DIY berušky z kamenů", kdo chce vyzkoušejte 

28.4. - domácí příprava-denně číst 6 minut nahlas v roušce devil

         -M-str. 28/cv. 1 ústně, cv. 2 do sešitu, ČT2 od 10 h 11 min "UčíTelka"

         -ČJ-str. 115/cv 8a ústně, 8b do sešitu po slovo "laťku", cv. 9 ústně

         -TV-dneska žádný úklid, žádná pomoc v kuchyni, žádné vynášení koše ! Na YouTube zadejte                          "Omur Abay Gente de Zona" a zacvičte si podle 3,07 min videa, potom kdykoliv přes                                 den zadejte na YouTube "Kašubovci CHaka Chaka (cover) a zatancujte si 

         -ČJ-čtení-čítanka str. 115-117 přečíst nahlas dospělákovi, básničku " Angličané" od E.Frynty                           se naučit zpaměti

 

Moc děkuji všem, kteří mi poslali své fotografie nebo videa z vaření, zahradničení či hudebních vystoupení, jsem nadšený, jak se perete s úkoly a perfektně je zvládáte, jste úžasní !

27.4. - domácí příprava-denně číst 6 minut nahlas v roušce cool

         -ČJ-str. 115/cv. 5 ústně, cv. 6 vám nadiktuje dospělák diktát po slovo "pořádku", na ČT2 od 10                       h 11 min "UčíTelka"

         -M-str. 27/cv. 18 do sešitu, procvičování na www.onlinecviceni.cz

         -PRV-str. 67 přečíst a namalovat a narýsovat obrázek do sešitu , vše popište, procvičíte si i                               geometrii, použijte kružítko a pravítko

         -ČJ-napište do sešitu nejméně 3 věty o tom co jste dělali o víkendu, 1 větu co jste četli,                                 můžete i malý obrázek

         -PČ-na YouTube zadejte "20 Úžasných nápadů s plastovými lahvemi (nový)" 1 výrobek                                   vyrobte a opět, kdo může pošlete fotku nebo video na vseticek@zs-spitalska.cz,                                     hologram na chytrém telefonu jsem zkoušel-paráda :)

 

Aj 27.4.-30.4. pro celou třídu

po 27.4.

opakovat slovíčka 7. lekce

podle zadání dokreslit postavy prac. seš. 60/1cv

1. He has got long blond hair.

2. She has got short pink hair.

3. She has got black hair.

4. The baby has got short hair and she has got long hair.

učebnice : str. 51- popisovat ústně obrázky

Např. He is tall. He has got short, blond hair. He has got jeans. Number 5.

Ut 28.4.

do ŠS napsat opaky

man x woman

tall x short

fat x thin

old x young

prac. sešit : 62/2 cv, 63/3cv

čt : 30.4. opakovat 7. lekce slovíčka

učebnice - str. 50 - přečíst

24.4. - domácí příprava-denně číst 6 minut nahlas v roušce devil

         -ČJ-str. 114/cv. 1,2,3 a 4 ústně, na www.rysava.websnadno.cz procvičujte vyjmenovaná slova                         po -z- na ČT2 od 10 h 11 min "UčíTelka"

         -M-str. 27/cv. 19 do sešitu

         -PRV-str. 66 do sešitu namalujte slečnu v modrých plavkách a podle šipek popište

         -HV-podle YouTube si zopakujte hymnu Slavie, hymnu Sparty a vyhledejte hymnu Bohemky

23.4. - domácí příprava-denně číst 6 minut nahlas v roušceangle

         -TV-dneska opět generální úklid, vysávání, utírání prachu, úklid pokojíčku, chodit s košem,                             zalévat květiny a vyčistit podestýlku domácím mazlíčkům

         -ČJ- do sešitu vypište z dnešní přípravy na TV všechna slovesa a určete u nich osobu a                                    číslo, čas určí jen dobrovolníci, procvičíme až se uvidíme ve škole,                                                          na www.rysava.websnadno.cz procvičujte vyjmenovaná slova po -z-

         -M-str.27/cv. 15 do sešitu, cv. 18 1. pět sloupků do sešitu, ČT2 od 10 h 11 min "UčíTelka"

22.4. - domácí příprava-denně číst 6 minut nahlas v roušce laugh

         -ČJ-str.113 vyjmenovaná slova po-z-, procvičování na www.skolakov.eu

         -M-str. 26/cv. 12  1. 3. a 5. sloupek do sešitu, procvičování na www.onlinecviceni.cz

         -PRV-str. 64 báseň od Františka Hrubína "O Palečkovi" se naučte zpaměti, zkouška 25.5.

                 od 10 h 11 min na ČT2 "UčíTelka", dneska téma -naše zdraví

         -ČJ-čtení čítanka str. 110 přečíst nahlas Malého prince do str.111, zbytek do str.114 přečíst                             potichu, zkuste 1. větu opsat do sešitu v roušce a namalovat malý obrázek

         -VV-na YouTube zadejte do vyhledávače"Jak vytvořit obrázek obkreslením ruky" 5 min video                           kdo chce může mi poslat opět fotku, video apod.

21.4. - domácí příprava-denně číst 6 minut nahlas v roušce cool

         -M-str.26/cv. 6 do sešitu s malým obrázkem, cv. 9  1. a 2. sloupek do sešitu, zkuste jiný web na                    procvičování www. rysava.websnadno.cz

         -ČJ-procvičování a opakování vyjmenovaných slov po-v- na www.skolakov.eu

         -TV-zacvičte si podle videí na YouTube podle Míši Růžičkové

         -ČJ-sloh-str.112 Pampelišky, poslední dvě věty opsat do sešitu a namalovat pampelišku, cv. 1-5                     ústně, ČT2 od 10 h 11 min "UčíTelka"

20.4. - domácí příprava-denně číst 6 minut nahlas v roušce smiley

         -ČJ-str.111/cv. 11 po slovo " výcvik" do sešitu, cv.12 ústně, ČT2 10 h 11 min "UčíTelka"

         -M-str.25/cv. 2 1. a 2. sloupek do sešitu, cv.5 první 4 příklady do sešitu

         -PRV-str.65 celou stránku přečíst, do sešitu pouze zapsat novorozenec-kojenec.....starý člověk

         -ČJ-do sešitu napište nejméně 3 věty o tom co jste dělali o víkendu, 1 větu co jste četli

         -PČ- vyrobte 1 věc podle : https://www.facebook.com/MQQCrafts/videos/1079380579108285/

Aj učivo pro celou třídu v týdnu od 20.04.-23.04.angle

Aj učivo Čt :23.04. 
znova přečíst sloveso have got ve ŠS
pracovní sešit : str. 60/2 cv
str. 62/2 cv

Aj učivo Ut: 21.04. 
zopakovat sloveso have got ve ŠS a naučit se časovat
učebnice str. 51 - vyberte si 3 postavičky na obrázku a říkejte, so kdo má. Např. She has got long hair. She has pink dress. He has got blond hair. He has jeans.

Aj učivo PO : 20.04. 
napsat do ŠS a naučit se
sloveso have got / hev got/ - mít
1. I have got - já mám
2, you have got - ty máš
3. he has got / hez/ - on má
she has got - ona má
it has got - ono má
1. we have got - my máme
2. you have got - vy máte
3. they have got - oni mají.

zkrácený tvar :
u zkráceného tvaru píšeme čárku nahoru, říkáme jí apostrof
I have got - I´ve got - já mám
He has got - heś got - on má
she has got - sheś got - ona má
I have got blond hair. - I ´ve got blond hair. Mám blond vlasy.

He has got brown hair. - Heś got brown hair. On má hnědé vlasy
Opakovat slovíčka 7. lekce. 

17.4. - domácí příprava-denně číst 6 minut nahlas v roušce devil

         -ČJ-str.111/cv. 9 celé do sešitu, cv. 10 ústně, ČT2 od 10 h 11 min "UčíTelka"

         -M-geometrie-str.24/cv. 3 do sešitu, nápověda na YouTube zadejte "porovnávání úseček" první                      dvě žlutá videa Matýskova matematika a černooranž. 5 min video od Hany Baňochové

         -PRV-str.64 celou přečíst a velmi stručný zápis do sešitu, bez obrázku

         -HV- zadejte do vyhledávače Google "cvicebna.zusbustehrad" přepni na houslový klíč a                                   procvičujte noty

16.4. - domácí příprava-denně číst 6 minut nahlas v roušce laugh

         -TV-pro velký úspěch a podle zpětné vazby od vás opět pomáháme celý den v kuchyni a                            začněte hned ráno snídaní dospělákovi do postele

         -ČJ-str. 110/cv. 5-8 ústně, ČT2 od 10 h 11 min "UčíTelka"

         -M-str.23/cv. 7 do sešitu včetně malého obrázku, str.23/cv. 8 - 1. a 2. sloupek do sešitu

16.04. Aj - učivo - pro celou třídu

přečíst a zkusit si napsat slovíčka na papír, 7. lekce. Máme už všichni napsané ve slovníčku

učebnice str. 49 - zkusit si přečíst, pokud to nejde, uděláme to pak společně, až se uvidíme

pracovní sešit str. 62/2 cv
 

15.4. - domácí příprava-denně číst 6 minut nahlas wink

         -ČJ- str.109/cv. 3 ústně, str. 110/cv. 4 vám nadiktuje dospělák diktát po slovo "úloh"

         -M-str.22/cv. 4 - 3. a 4. sloupek do sešitu

         -PRV- dneska bychom jezdili na kole na dopravním hřišti, procvičte si testy s dospělákem na                              www.testy.dopravnivychova.cz, ČT2 od 10 h 11 min "UčíTelka"

         -ČJ- čtení-čítanka str. 106 přečíst nahlas (zkuste si v roušce) článek "Moudrý zlatník" od                                  Boženy Němcové, na str. 108 opsat v 3. odstavci 1.větu ( také opište v roušce)  "I vyhlásil..."                  a namalovat  obrázek přes 3 řádky

         -VV-do 25.5. si připravte- vyrobte 2 roušky z bavlny, vyzdobte dle libosti, jenom připomínám                          sparťanské sekci 3.B, že je  budu mít před očima celé dopoledne :)

14.4. - domácí příprava-denně číst 6 minut nahlas cool

         -M-str.22/cv. 1a ústně, cv.1b levý sloupek do sešitu, str.22/cv. 2 stručný zápis+výpočet a                              odpověď včetně malého obrázku do sešitu, ČT2 10 h 11 min "UčíTelka"

         -ČJ-str. 109/cv. 1,2 ústně

         -TV-dneska pomáháme celý den doma v kuchyni, kdo může pošle opět video nebo fotku na                          email vseticek@zs-spitalska.cz

         -ČJ-sloh-napsat minimálně 5 vět o tom, co jste dělali o Velikonocích, napsat 1 větu co jste četli

Aj učivo UT : 14.04. - pro celou třídu

napsat a naučit se slovíčka 7. lekce str.92, pracovní sešit, od man - po young

pracovní sešit str.59/2cv

učebnice str. 48 přečíst

 

Milí žáci, milí dospěláci, děkuji vám všem za vzornou domácí přípravu a velmi originální zpětnou vazbu. Klidné prožití velikonočních svátků a hodně zdraví všem přeje distanční učitel Petr Všetíček

8.4. - domácí příprava-denně číst 6 minut nahlas smiley

       -ČJ- procvičování na www.skolakov.eu

       -M- procvičování na www.onlinecviceni.cz

       -PRV- na YouTube zadej "Poznávačka 3"

       -ČJ- na ČT 2 od 10 h 11 min "UčíTelka"

       -VV-na YouTube zadej "DIY Nápady jak ozdobit velikonoční vajíčka" od Elišky Bártové

7.4. - domácí příprava-denně číst 6 minut nahlas angle

       -M-str.21/cv. 13 1. a 2. sloupek do sešitu, jenom připomínám násobení má přednost před                              sčítáním, str 21/cv. 15 poslední sl. do sešitu, str.21/cv.17 dobrovolně tužkou do učebnice

       -ČJ- str.108/cv. 3 ústně, cv. 5/b po slovo "žvýkej" do sešitu

       -TV-dneska opět generální úklid pokojíčku, bude svítit sluníčko a prach se ukáže všude

       -ČJ-čtení-čítanka str.105 celou přečíst, poslední dvě věty v článku "Petrklíč" přepsat do sešitu a                     přes 3 řádky nakreslit petrklíč a ještěrku

7.04. Aj učivo - pro celou třídu

Hledání velikonočních vajíček - video

Nějak podobně jsme to měli hrát dnes na zahradě na Bumbálku, ale vy to můžete zkusit doma či na zahradě. Pro inspiraci, to zlaté vajíčko si můžete nakreslit :)

https://www.youtube.com/watch?v=NRsfyM2YJJ0

Velikonoce - Easter

Letos to vyšlo tak, že Easter egg hunt je na vás, hledání velikonočních vajíček, výroba a hledání velikonočních vajíček a jejich úkoly jsou na vás.heart

Nakreslet

Akce prosinec

01.01.1970, 01:00 , ZŠ | Počet zobrazení: 4800

AKCE - PROSINEC

28.11.2019, 19:13, ZŠ

2.12. - Vánoční focení - sady fotografií dostanou děti domů k prohlédnutí, pak mohou vrátit nebo zaplatit
3.12. - projektový den Pohádkové Vánoce - celý den nás čeká vánoční tvoření
6.12. - Čertovský Bumbálek - v pátek přijdeme za čerty, bude vyhlášena maska nejhezčího čerta. Čertův ocas si vyrobíme v pondělí ve výtvarce.
20.12. - Vánoční besídka ve třídě
Podrobnosti si řekneme vždycky den předem....
A pak už přijde Ježíšek smiley
 

Celý článek...

Masopustní bál

01.01.1970, 01:00 , ZŠ | Počet zobrazení: 4416

  

 

Celý článek...

Dětský fotbalový pohár

01.01.1970, 01:00 , ZŠ | Počet zobrazení: 4338

Naši prvňáci se zúčastnili populárního fotbalového turnaje pro žáky a žákyně I. a II. tříd ZŠ, kde změřili své síly a fotbalové dovednosti s jinými pražskými základními školami. Odměnou za účast byly nejen medaile a sponzorské dary, ale také  získání nových sportovních zkušeností.

 

                                                                               

                                         

Celý článek...

Šťastný Krtek

01.01.1970, 01:00 , ZŠ | Počet zobrazení: 5355

Celý článek...

Tvořivá dílna- výroba loutky

01.01.1970, 01:00 , ZŠ | Počet zobrazení: 4056

V pátek 1.12. 2017 se naše třída zúčastnila tvořivé dílny, kde  si každý žák  vyrobil jednu vánoční loutku - Mikuláše, Čerta nebo Anděla. Všem se loutky opravdu povedly a celá akce sklidila velký úspěch.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Celý článek...

Aj učivo PO:16.3/ Jana Kokrdová/

01.01.1970, 01:00 , ZŠ | Počet zobrazení: 1787

Celý článek...

Aj učivo ST:25.3./ Jana Kokrdová/

24.03.2020, 18:54 , ZŠ | Počet zobrazení: 1846

Celý článek...