Vážení rodiče a milí žáci,
během přerušení výuky na škole je na stránkách naší třídy každý den uveřejněno nové učivo za jednotlivé předměty. Každý předmět má svůj, článek", který když otevřete, najdete v něm úkoly na jednotlivé dny. Úkoly jsou zadávány podle rozvrhu hodin.

V rámci domácího vzdělávání je kladen důraz na učivo českého jazyka, matematiky a anglického jazyka, dále na nejpodstatnější látku z fyziky, přírodopisu, chemie, dějepisu a zeměpisu. Úkoly z dalších předmětů jsou zadávány, ale v tento moment mají nižší prioritu.

Vás, rodiče žáků 8.B, prosím o pravidelnou kontrolu odevzdávání úkolů (zaslání ofoceného sešitu na e-mail vyučujícího). Domácí učivo by z velké části měly děti zvládnout vypracovat bez Vaší asistence.

Pokud byste měli jakýkoliv dotaz, neváhejte se na mě obrátit pomocí e-mailu.

Děkuji. Lenka Voděrová
 

8.B - třídnické informace

14.04.2020, 13:15 , ZŠ | Počet zobrazení: 609

ČTVRTEK A PÁTEK

Vážení rodiče, milí žáci, v této záložce se dočtete informace týkající se naší třídy. smiley

Celý článek...

Český jazyk

18.03.2020, 11:16 , ZŠ | Počet zobrazení: 3789

Výsledky testů a vypracování úkolů se promítnou v závěrečném hodnocení na vysvědčení.

 

 

Milí osmáci, připomínám odesílání úkolů, zatím jsem je dostala pouze od poloviny třídy. Ty žáky, co mi je posílají, chválím. Myslím, že to jistě dodatečně zvládnete poslat i vy ostatní. Eviduji si je a budu je počítat do hodnocení.

 

Ještě jsem nedostala žádný úkol od Terezky Br., Filipa,  Martina, Kačky, Khrystyny, Tomáše T.

Pokud nemáte možnost úkoly odesílat, dejte mi vědět přes některého spolužáka.

 

Úkoly si navzájem nekopírujte, máte úplně stejné chyby i překlepy.

Celý článek...

Dějepis

12.03.2020, 08:00 , ZŠ | Počet zobrazení: 2226

Všechny informace najdeš zde: https://voderova.webnode.cz/dejepis-8-b/

POKUD SE CHYSTÁŠ NA PÁTEČNÍ KONZULTACI, NAPIŠ MI TO PROSÍM NA E-MAIL, ABYCH TĚ ČEKALA. V PÁTEK JE MOŽNÉ ODEVZDAT UČEBNICE A KLÍČEK OD ŠATNÍ SKŘÍŇKY.

Celý článek...

Fyzika

18.04.2020, 09:29 , ZŠ | Komentáře: 0 | Počet zobrazení: 1062


Celý článek...

Přírodopis 15.6. - domácí příprava

14.06.2020, 15:16 , ZŠ | Komentáře: 0 | Počet zobrazení: 174

Opakování - nervová soustava

Celý článek...

Anglický jazyk /Jana Kokrdová/

15.03.2020, 13:49 , ZŠ | Komentáře: 0 | Počet zobrazení: 954

Upozornění - pošlete mi na školní mail, zadanou práci, ti co doposud neposlali

Celý článek...

Ruský jazyk - učivo

06.04.2020, 20:51 , ZŠ | Komentáře: 0 | Počet zobrazení: 708

Celý článek...

Zeměpis

09.05.2020, 12:45 , ZŠ | Komentáře: 0 | Počet zobrazení: 629

u odpovědí pište příjmení a třídu, díky. I.B

Celý článek...

Matematika

16.03.2020, 13:41 , ZŠ | Komentáře: 0 | Počet zobrazení: 1995

Matematika - domácí příprava 1.4. Válec - povrch

Matematika - domácí příprava 2.4. Válec - objem

Matematika - domácí příprava 3.4. Válec - objem

Matematika - domácí příprava 7.4. Válec - výška a poloměr

Matematika - domácí příprava 8.4. Válec - slovní úlohy

Matematika - domácí příprava 14.4. Válec slovní úlohy

Matematika - domácí příprava 15.4. Rovnice

Matematika - domácí příprava 16.4. Rovnice - ekvivalentní úpravy

Matrematika -  domácí příprava 17.4. Lineární rovnice

Matematika - domácí příprava 21.4.2020 lineární rovnice se závorkami

Matematika - domácí příprava 22.4.2020 Lineární rovnice se závorkami

Matematika - domácí příprava 23.4.2020 Lineární rovnice se zlomky

Matematika - domácí příprava 24.4.2020 Lineární rovnice se zlomky

Matematika - domácí příprava 28.4.2020 Lineární rovnice se zlomky

Matematika - domácí příprava 29.4.2020 Lineární rovnice se zlomky

Matematika - domácí příprava 30.4.2020 Lineární rovnice se zlomky

Matematika - domácí příprava 5.5.2020 Opakování rovnic se zlomky.

Matematika - domácí příprava 6.5.2020 Kontrola zadaných cvičení

Matematika - domácí příprava 7.5.2020 Opakování rovnic a kruhu

Matematika - domácí příprava 12.5.2020 Konstrukční úlohy

Matematika - domácí příprava 13.5.2020 Jednoduché konstrukční úlohy.

Matematika - domácí příprava 14.5.2020 Konstrukce trojúhelníků

Matematika - domácí příprava 15.5.2020 Jednoduché konstrukce.

Matematika - domácí příprava 19.5.2020 Množiny bodů dané vlastnosti

Matematika - domácí příprava 20.5.2020 Konstrukční úlohy řešené pomocí množin bodů dané vlastnosti

Matematika - domácí příprava 21.5.2020 Konstrukce trojúhelníku řešené pomocí množin bodů dané vlastnosti
 

Matematika - domácí příprava 26.5.2020 Konstrukce čtyřúhelníků

Matematika - domácí příprava 27.5.2020 Konstrukce čtyřúhelníků

Matematika - domácí příprava 28.5.2020 Konstrukční úlohy řešené pomocí množin bodů dané vlastnosti - procvičování

Matematika - domácí příprava 29.5.2020 Konstrukční úlohy řešené pomocí množin bodů dané vlastnosti - procvičování
Matematika - domácí příprava 2.6.2020 Konstrukční úlohy řešené pomocí množin bodů dané vlastnosti- procvičování

Matematika - domácí příprava 3.6.2020 Konstrukční úlohy řešené pomocí množin bodů dané vlastnosti- procvičování

Matematika - domácí příprava 4.6.2020 Konstrukční úlohy řešené pomocí množin bodů dané vlastnosti- procvičování

Matematika - domácí příprava 5.6.2020 Konstrukční úlohy řešené pomocí množin bodů dané vlastnosti- procvičování

Matematika - domácí příprava 9.6.2020 Základy statistiky.

Matematika - domácí příprava 10.6.2020 Základy statistiky - Grafické znázornění

Matematika - domácí příprava 11.6.2020 Základy statistiky - Aritmetický průměr

Matematika - domácí příprava 12.6.2020 Základy statistiky - Aritmetický průměr

Matematika - domácí příprava 16.6.2020 Základy statistiky- Modus a medián

Matematika - domácí příprava 17.6.2020 Základy statistiky - opakování

Matematika - domácí příprava 18.6.2020 Závěrečné opakování

Matematika - domácí příprava 19.6.2020 Závěrečné opakování - výrazy

Celý článek...

Chemie

11.03.2020, 10:34 , ZŠ | Komentáře: 0 | Počet zobrazení: 1044

Chemie učivo 30.4.2020 Kovy alkalických zemin

Chemie učivo 21.4.2020 Kovy
 

chemie 27.3.2020 Nekovy

chemie 1.4.2020 Halogeny

 

Chemie učivo 28.5.2020 Opakování názvosloví

chemie 3.4.2020 Uhlík, síra , fosfor

2.4.2020 Uhlík,síra,fosfor.

Chemie učivo 7.4.2020 Pracovní listy

Chemie učivo 15.4..2020 Pracovní listy

Chemie učivo 17.4.2020 Polokovy

Chemie učivo 6.5.2020 Kovy alkalických zemin

Chemie učivo 21.4.2020 Kovy

Chemie učivo 24.4.2020 Kovy - Významné kovy

Chemie učivo 6.5.2020 Kovy - Alkalické kovy

Chemie učivo 13.5.2020 Anorganické sloučeniny

Chemie učivo 15.5.2020 Dvouprvkové sloučeniny

Chemie učivo 20.5.2020 Oxidy

Chemie učivo 22.5.2020 Oxidy

Chemie učivo 27.5.2020 Sulfidy
Chemie učivo 98.5.2020 Opakování názvosloví

Chemie učivo 3.6.2020 Tříprvkové sloučeniny

Chemie učivo 5.6.2020 Názvosloví hydroxidů.

Chemie učivo 10.6.2020 Kyseliny

Chemie učivo 12.6.2020 Kyslíkaté kyseliny.

Chemie učivo 17.6.2020 Kyselost a zásaditost látek

Chemie učivo 19.6.2020 Soli kyselin

Celý článek...

Německý jazyk - úkoly na 19.6. 2020

20.03.2020, 12:57 , Mgr. Vít Zbořil | Komentáře: 0 | Počet zobrazení: 423

Celý článek...

Přírodopis 8.6.- domácí příprava

05.06.2020, 19:12 , ZŠ | Komentáře: 0 | Počet zobrazení: 178

Opakování

Celý článek...

Přírodopis 1.6. - domácí příprava

29.05.2020, 13:42 , ZŠ | Komentáře: 0 | Počet zobrazení: 203

Význam gentiky

Celý článek...

Hudební výchova

15.04.2020, 09:14 , ZŠ | Komentáře: 0 | Počet zobrazení: 573

14.4. Další aktivity HV

7.4. Referáty !!!

30.3. Referáty

24.3. - doplnění poznámek, referáty

17.3. - Referáty

Celý článek...

SZE

31.03.2020, 00:06 , ZŠ | Komentáře: 0 | Počet zobrazení: 448

Celý článek...

Přírodopis 25.5. - domácí příprava

21.05.2020, 14:52 , ZŠ | Komentáře: 0 | Počet zobrazení: 201

Chromozomy

Celý článek...

Přírodopis 18.5.- domácí příprava

15.05.2020, 13:51 , ZŠ | Komentáře: 0 | Počet zobrazení: 184

Dědičnost

Celý článek...

Přírodopis 11.5. - domácí příprava

07.05.2020, 11:18 , ZŠ | Komentáře: 0 | Počet zobrazení: 193

Vývin jedince po narození

Celý článek...

Přírodopis 4.5. - domácí příprava

30.04.2020, 14:50 , ZŠ | Komentáře: 0 | Počet zobrazení: 183

Vývin lidského jedince

Celý článek...

Přírodopis 27.4 - domácí příprava

24.04.2020, 13:21 , ZŠ | Komentáře: 0 | Počet zobrazení: 207

Pohlavní choroby

Celý článek...

Přírodopis 20.4 - domácí příprava

19.04.2020, 13:34 , ZŠ | Komentáře: 0 | Počet zobrazení: 206

Ženské pohlavní ústrojí

Celý článek...

ANGLIČTINA - SKUPINA M. STEHLÍKOVÉ VOL. 3

19.04.2020, 22:03 , ZŠ | Komentáře: 0 | Počet zobrazení: 218


Celý článek...

ANGLIČTINA - SKUPINA M. STEHLÍKOVÉ VOL. 2

02.04.2020, 09:02 , ZŠ | Komentáře: 0 | Počet zobrazení: 382


Celý článek...

Přírodopis 6.4. - domácí příprava

05.04.2020, 15:36 , ZŠ | Komentáře: 0 | Počet zobrazení: 251

Rozmnožovací soustava

Celý článek...

Přírodopis 30.3 - domácí příprava

29.03.2020, 14:45 , ZŠ | Komentáře: 0 | Počet zobrazení: 212

30.3. Smyslové orgány

23.3. Smyslové orgány - ucho

16.3. Smyslové orgány

Celý článek...

VKZ 26.3.

22.03.2020, 16:02 , ZŠ | Komentáře: 0 | Počet zobrazení: 301

26.3. Vývojová stádia člověka

19.3. Šikana

12.3. Výživa

Celý článek...

Estetická výchova

12.03.2020, 09:38 , ZŠ | Komentáře: 0 | Počet zobrazení: 245

Obrázky a veškeré informace najdeš zde: https://voderova.webnode.cz/esteticka-vychova-7-a-8-a-8-b-9-b/

Celý článek...

11.3.SZE

Náprstkovo muzeum určitě v budoucnu navštívímesmiley

Zjisti, co nejvíc informací o Vojtěchu Náprstkovi.Udělej prezentaci.

Pč - středa 11.3.

11.03.2020, 10:21 , ZŠ | Komentáře: 0 | Počet zobrazení: 221

Do sešitu - 5.hod. - 11.3.: Najít na webu a vypsat do sešitu bankovní kódy 10 bank a vybrat si nejvýhodnější spořící účet - napsat - u které banky a proč bych si založil/a právě tento spořící účet.

Celý článek...

Pč - středa 18.3.

17.03.2020, 10:43 , ZŠ | Komentáře: 0 | Počet zobrazení: 195

Do sešitu - 6.hod. - 18.3.

- najít na webu "příkaz k úhradě" - vytisknout a nalepit do sešitu

- vypsat - "náležitosti příkazu k úhradě"

- podle toho zkusit příkaz k úhradě vyplnit - pouze tužkou, opravíme si pak společně

Celý článek...

Pč - 8.B - středa 25.3.

24.03.2020, 11:48 , ZŠ | Komentáře: 0 | Počet zobrazení: 204

Celý článek...

Pč - 8.B

26.03.2020, 11:04 , ZŠ | Komentáře: 0 | Počet zobrazení: 219

Celý článek...

Přírodopis 20.4.- domácí příprava

19.04.2020, 13:32 , ZŠ | Komentáře: 0 | Počet zobrazení: 193

ŽENSKÉ POHLAVNÍ ÚSTROJÍ

Celý článek...