VOLITELNÉ PŘEDMĚTY 2015/2016

 VOLITELNÉ PŘEDMĚTY

 

Školní rok 2016 - 2017

 

TŘÍDA VOLITELNÉ PŘEDMĚTY VYUČUJÍCÍ
7. A, B Konverzace v Aj Mgr. Miroslava Stehlíková
7. A, B  Sportovní hry Bc. Vojtěch Černý
7. A, B  Seminář ze zeměpisu Mgr. Petra Kopřivová
7. A, B  Seminář z přírodopisu   Mgr. Pavla Skazíková
8. A Seminář ze zeměpisu Mgr. Petra Kopřivová
8. A,B Konverzace v Aj  Mgr. Miroslava Stehlíková
8. A,B  Sportovní hry Bc. Vojtěch Černý
8. A,B  Informatika a počítačová grafika Mgr. Vladimíra Šebková
     
     
9. A,B Seminář ze zeměpisu Mgr. Petra Kopřivová
9. A  Konverzace v Aj Mgr. Miroslava Stehlíková
9. A,B  Sportovní hry Bc. Vojtěch Černý
9. A Informatika a počítačová grafika Mgr. Vladimíra Šebková
9. A,B Seminář z chemie Mgr. Alexandra Malůšková