Výchovné poradenství

Výchovná poradkyně  Mgr. Petra Kopřivová
Telefon  283 891 449
E- mail  s.kop@seznam.cz
Konzultační hodiny  středa 9-10 hodin, po předchozí telefonické, e- mailové nebo osobní domluvě

 

Kariérová poradkyně  Mgr. Dana Kolářová
Telefon  283 891 449
E- mail  kolarova@zs-spitalska.cz
Konzultační hodiny  po dohodě
 

 

Prezentační katalog středních škol Středočeského kraje
Žáci, kteří ještě nejsou rozhodnuti, kam podají přihlášku, najdou na jednom místě potřebné informace o 46 středních školách z Prahy a blízkého okolí. Bez dlouhého hledání na internetu si mohou žáci dle adresáře otevřít kteroukoliv SŠ, která je zajímá a dozvědět se informace platné pro školní rok 2018/2019.

Elektronický Prezentační katalog středních škol pro školní rok 2018/2019 najdete na www.flecr.cz

 

Nabídky různých oborů vzdělávání můžete také najít například na internetových adresách www.infoabsolvent.cz, www.nuov.cz, www.msmt.cz, www.atlasskolstvi.cz.