Zápis do prvního ročníku 2017/2018

ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ K ZÁKLADNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ NA ZÁKLADNÍ ŠKOLU ŠPITÁLSKÁ

Ředitelka školy rozhodla v souladu s § 46, § 165 odst. 2 a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), že vyhovuje žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání v Základní škole Špitálská, Špitálská 789, Praha 9 - Vysočany.

 

Seznam uchazečů přijatých k plnění povinné školní docházky ve školním roce 2018/2019:

 

Uchazeč číslo: Výsledek řízení Uchazeč číslo: Výsledek řízení Uchazeč číslo: Výsledek řízení
1/2018 přijat/a 39/2018 přijat/a 89/2018 přijat/a
2/2018 přijat/a 40/2018 přijat/a 90/2018 přijat/a
3/2018 přijat/a 42/2018 přijat/a 91/2018 přijat/a
4/2018 přijat/a 49/2018 přijat/a 93/2018 přijat/a
5/2018 přijat/a 50/2018 přijat/a 94/2018 přijat/a
6/2018 přijat/a 52/2018 přijat/a 96/2018 přijat/a
9/2018 přijat/a 54/2018 přijat/a 98/2018 přijat/a
11/2018 přijat/a 55/2018 přijat/a 99/2018 přijat/a
12/2018 přijat/a 56/2018 přijat/a 100/2018 přijat/a
13/2018 přijat/a 57/2018 přijat/a 101/2018 přijat/a
14/2018 přijat/a 59/2018 přijat/a 102/2018 přijat/a
16/2018 přijat/a 61/2018 přijat/a 105/2018 přijat/a
21/2018 přijat/a 62/2018 přijat/a 108/2018 přijat/a
22/2018 přijat/a 64/2018 přijat/a 110/2018 přijat/a
23/2018 přijat/a 65/2018 přijat/a 112/2018 přijat/a
24/2018 přijat/a 67/2018 přijat/a 114/2018 přijat/a
25/2018 přijat/a 69/2018 přijat/a 115/2018 přijat/a
26/2018 přijat/a 70/2018 přijat/a 116/2018 přijat/a
27/2018 přijat/a 71/2018 přijat/a 117/2018 přijat/a
28/2018 přijat/a 73/2018 přijat/a 118/2018 přijat/a
29/2018 přijat/a 74/2018 přijat/a 119/2018 přijat/a
30/2018 přijat/a 76/2018 přijat/a 120/2018 přijat/a
32/2018 přijat/a 77/2018 přijat/a 121/2018 přijat/a
33/2018 přijat/a 84/2018 přijat/a 122/2018  přijat/a 
35/2018 přijat/a 85/2018 přijat/a 123/2018  přijat/a 
36/2018 přijat/a 86/2018 přijat/a 124/2018 přijat/a  
38/2018 přijat/a 87/2018 přijat/a 126/2018 přijat/a  

  

Seznam žáků s povolením odkladu povinné školní docházky o jeden rok:

 

Uchazeč číslo: Uchazeč číslo:
7/2018 83/2018
19/2018 92/2018
63/2018 103/2018
72/2018 106/2018
80/2018 107/2018
81/2018 111/2018
82/2018 125/2018 

 

Seznam žáků nepřijatých k plnění povinné školní docházky ve školním roce 2018/2019:

 

Uchazeč číslo: Výsledek řízení: Uchazeč číslo: Výsledek řízení:
8/2018 nepřijat/a (přijat/a na ZŠ a MŠ Chmelnice) 48/2018 nepřijat/a (přijat/a na ZŠ a MŠ Chmelnice)
10/2018 nepřijat/a (přijat/a na ZŠ Na Balabence) 51/2018 nepřijat/a (přijat/a na ZŠ Nad Vodovodem)
15/2018 nepřijat/a (přijat/a na ZŠ a MŠ Chmelnice) 53/2018 nepřijat/a (přijat/a na ZŠ J. Gutha - Jarkovského)
17/2018 nepřijat/a (přijat/a na ZŠ a MŠ Chmelnice) 58/2018 nepřijat/a (přijat/a na ZŠ a MŠ Chmelnice)
18/2018 nepřijat/a (přijat/a na ZŠ a MŠ Chmelnice) 60/2018  nepřijat/a (přijat/a na ZŠ a MŠ Chmelnice) 
20/2018 nepřijat/a(přijat/a na ZŠ a MŠ Chmelnice) 66/2018 nepřijat/a (přijat/a na ZŠ Bohumila Hrabala) 
31/2018 nepřijat/a (přijat/a na ZŠ speciální, Na Zlíchově)  75/2018  nepřijat/a (přijat/a na ZŠ Bohumila Hrabala)  
34/2018 nepřijat/a 78/2018  nepřijat/a (přijat/a na ZŠ Na Balabence) 
37/2018 nepřijat/a (přijat/a na ZŠ a MŠ Chmelnice) 79/2018  nepřijat/a (přijat/a na ZŠ Na Balabence) 
41/2018 nepřijat/a (přijat/a na ZŠ a MŠ Chmelnice) 88/2018  nepřijat/a (přijat/a na ZŠ Na Balabence) 
43/2018 nepřijat/a (přijat/a na ZŠ a MŠ Chmelnice) 95/2018  nepřijat/a 
44/2018 nepřijat/a (přijat/a na ZŠ a MŠ Chmelnice) 97/2018  nepřijat/a 
45/2018 nepřijat/a 109/2018  nepřijat/a (přijat/a na ZŠ Jeseniova) 
46/2018 nepřijat/a 113/2018  nepřijat/a (přijat/a na ZŠ a SŠ Waldorfská) 
47/2018 nepřijat/a (přijat/a na ZŠ a MŠ Chmelnice)    

 

 

UPOZORNĚNÍ:

DNE 5. 4. 2018 SE NEBUDE KONAT

PŘÍPRAVNÝ KURZ PRO BUDOUCÍ PRVŇÁČKY Z DŮVODU KONÁNÍ ZÁPISU DO 1. TŘÍD.
 

 

 

TERMÍN ZÁPISU ŽÁKŮ DO 1. ROČNÍKŮ pro školní rok 2018-2019

 

Budoucí prvňáčky zveme k zápisu 

 

ve dnech 4. a 5. dubna 2018 vždy od 14:00 hod. do 17:00 hod.

 

NÁHRADNÍ TERMÍN ZÁPISU DO 1. TŘÍD - středa 11. dubna 2018 v 13:30 hodin

 

Zapsány budou děti narozené od 1. 9. 2011 do 31. 8. 2012 a znovu děti s povoleným odkladem školní docházky z roku 2017.

 

Přednostně budou přijímáni žáci, jejichž bydliště náleží do spádové oblasti naší školy. Bližší viz zde níže a Metodický pokyn Městské části Praha 9.

 

POZOR - INFORMACE K ZÁPISU

MAPA SPÁDOVÝCH OBLASTÍ

 

Den otevřených dveří:   22. 3. 2018 - 8:00 - 11:40 hodin

 

PŘÍPRAVNÝ KURZ PRO BUDOUCÍ PRVŇÁČKY
začíná ve čtvrtek 1. března 2018 od 13:30 do 14:30. Bude probíhat do 31. 5. 2017
Hodiny budou probíhat každý čtvrtek kromě svátků

Termíny:
1.3., 8.3., 15.3., 22.3, 2018
12.4., 19.4.,26.4. 2018
3.5., 10.5., 17.5., 24.5.,31.5.2018

 

Jednorázový poplatek na celý kurz je 200,-Kč.

Systematická péče o děti předškolního věku - více zde.

 

Třídní schůzky rodičů budoucích prvňáčků

21. 6. 2018 od 16:00 hodin ve školní jídelně
 

Z důvodu bezpečnosti budou návštěvy v těchto dnech na vrátnici školy předkládat k nahlédnutí občanský průkaz, následně se zapíší do KNIHY NÁVŠTĚV.

Děkujeme za pochopení

 

Informace k zápisu dětí do 1. tříd školního roku 2018/2019

 

Rodiče / zákonný zástupce přinesou  k zápisu rodný list dítěte a občanský průkaz zákonného zástupce.

V případě cizinců - pas, povolení k pobytu (nevyžaduje se u členů EU) a průkazku zdravotního pojištění.


Dítě musí být přítomno u zápisu.


U dětí, jimž byl v loňském roce povolen odklad školní docházky, je jejich přítomnost u zápisu opět nutná.

Respektujeme při zápisu, že rodiče mají právo vybrat si školu podle svého rozhodnutí. Děti budou přijímány pod registračními čísly. Vzhledem k naplněnosti kapacity školy budou přednostně přijaty k základní školní docházce děti podle spádového obvodu školy.

 

Rodiče u zápisu mohou písemně požádat o odklad školní docházky. K vyplněné žádosti musí doložit již u zápisu vyjádření odborného lékaře a příslušného školského poradenského zařízení.  Zákon č. 561/ 2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání /školský zákon/

 

Rodiče mohou požádat o výjimku. Může být přijato dítě mladší, a to jestliže je nadprůměrně vyspělé po tělesné a rozumové stránce a 6 let dovrší během prvního školního roku docházky, tedy od září 2018 do června 2019. Pokud je dítě narozeno v termínu od září do prosince 2012, rodiče jsou povinni předčasný vstup potvrdit doporučením z PPP.Pokud je dítě narozené v termínu od ledna do června 2013, rodiče jsou povinni předčasný vstup potvrdit doporučením z PPP a vyjádřením odborného lékaře. 

 

VŠECHNA ZMÍNĚNÁ POTVRZENÍ A ŽÁDOSTI JE NEZBYTNÉ ODEVZDAT ZÁKLADNÍ ŠKOLE (V DOBĚ ZÁPISU) NEJPOZDĚJI DO 5. DUBNA 2018.

 

Ukáže-li se v průběhu 1. pololetí 1. ročníku, že dítě nezvládlo nároky školní docházky, může ředitel se souhlasem zákonného zástupce dodatečně odložit začátek plnění školní docházky.


Seznamy dětí 1. ročníku formou registračních čísel budou vyvěšeny poslední týden v měsíci srpnu /přípravný týden/. Všechny změny, které nastanou ode dne zápisu, jsou rodiče povinni škole neprodleně nahlásit.

 

Seznam přijatých žáků k základní školní docházce do 1. ročníků bude vyvěšen na budově a webových stránkách školy podle registračních čísel do 4. 5. 2018. Každému dítěti, které přichází k zápisu, bude přiděleno registrační číslo. Tato registrační čísla budou rozdávána zákonným zástupcům dítěte při jejich příchodu k zápisu.

 


Přejeme Vám i Vašim dětem, abyste byli s pobytem v naší škole spokojeni a těšíme se na spolupráci s Vámi.
 

PaedDr. Alena Nídlová

ředitelka školy