Zápis do prvního ročníku 2019/2020

Informace pro rodiče žáků 1. ročníků,
ve školním roce 2019/2020

 

Adaptační škola v přírodě

termín – 30. 9. – 4. 10. 2019
místo – RS Eden Roudnice v Krkonoších
cena – cca 3000,- Kč (pobyt, strava, doprava, pojištění)- dle počtu přihlášených dětí

Cílem tohoto výjezdu je adaptace dětí na nové spolužáky, třídní učitelky i učitelky paralelních tříd a vzájemné poznání.
Prosíme o písemné potvrzení informace o účasti či neúčasti Vašeho dítěte (jméno a příjmení dítěte) na ŠvPř do 26. 6. 2019 na adresu:
berankova@zs-spitalska.cz


Rozdělení tříd – definitivní rozdělení dětí proběhne během prázdnin. Mohou být přesunuti pouze 2 kamarádi, nikoliv celé skupinky dětí.

Organizace 1. školního dne – 8.00 hod. – sraz před školou
Slavnostní přivítání a stužkování žáků proběhne ve vestibulu (rodiče mohou být přítomni)

8.45 – ukončení, všechny děti převezme školní družina nebo mohou s doprovodem odejít

9.00 – schůzka pro rodiče ve třídách

Informace o školní družině:
 provozní doba 6.30 – 17.30 hod
 platba – 500,- Kč za měsíc (2x ročně – září – prosinec; leden – červen)

Informace o školní jídelně: vedoucí p. Marie Kovaříková
oběd pro děti – I. stupeň – 27,- Kč – posílat inkasem 600,- Kč/měsíc

Kroužky – nabídka bude během září, zahájení v říjnu

Fotografování dětí 1. ročníků: září – cca 250,-Kč sada

Učebnice a pracovní sešity:
škola přispívá 200,- Kč, rodiče budou doplácet cca 700,-Kč

Sešity a pomůcky na výuku: zakoupí škola (stejný typ) – cca 250,-Kč
(barevné papíry, čtvrtky A 4 a A 3, kuchyňské utěrky – papírové; vlhčené ubrousky, papírové kapesníčky atd.)

Pomůcky:
umělohmotná krabice (rozměry: 40x28x16cm) – vodové a temperové barvy, štětce, kelímek na vodu, modelína, voskovky, lepidlo, suché křídy, paleta, ochranný oděv, igelit na lavici, nůžky se špičkou, hadřík

Do penálu: 2x tužka č. 2, ořezávátko, pastelky (nejlépe JUMBO), malé pravítko

Dále budeme potřebovat: složku na písmena a číslice, desky na sešity, obaly na sešity a učebnice

Úbor na TV: boty s bílou podrážkou, tričko, elasťáky nebo tepláky

Přezouvání do tříd: přezůvky s bílou podrážkou, v šatně látkový pytlík (ne igelitku)
 

 

 

 

Seznam registračních čísel

PŘIJATÍ ŽÁCI

1/2019 39/2019 73/2019 116/2019
2/2019 40/2019 74/2019 118/2019
3/2019 41/2019 77/2019 119/2019
4/2019 42/2019 78/2019 120/2019
5/2019 43/2019 80/2019 126/2019
6/2019 44/2019 81/2019 128/2019
7/2019 46/2019 82/2019 131/2019
8/2019 47/2019 84/2019 133/2019
9/2019 48/2019 85/2019 134/2019
13/2019 49/2019 86/2019 135/2019
17/2019 51/2019 88/2019 136/2019
19/2019 52/2019 89/2019 137/2019
21/2019 53/2019 90/2019 138/2019
22/2019 54/2019 91/2019 140/2019
25/2019 55/2019 92/2019 143/2019
27/2019 56/2019 97/2019 144/2019
29/2019 57/2019 99/2019 146/2019
30/2019 58/2019 101/2019 147/2019
31/2019 60/2019 102/2019 148/2019
32/2019 62/2019 105/2019 94/2019
33/2019 64/2019 109/2019 67/2019 
34/2019 65/2019 111/2019  
35/2019 66/2019 112/2019  
37/2019 70/2019 114/2019  
38/2019 72/2019 115/2019  

 

 

ŽÁCI PŘIJATÍ NA JINOU ŠKOLU

14/2019 95/2019 127/2019
18/2019 96/2019 132/2019
20/2019 98/2019 139/2019
23/2019 100/2019 141/2019
50/2019 103/2019 142/2019
63/2019 104/2019  
68/2019 106/2019  
75/2019 110/2019  
79/2019 117/2019  
83/2019 121/2019  
87/2019 122/2019  
93/2019 124/2019  
     

 

 

ODKLADY

10/2019 45/2019 123/2019
11/2019 59/2019 125/2019
12/2019 61/2019 129/2019
15/2019 69/2019 130/2019
16/2019 71/2019 145/2019
24/2019 76/2019  
26/2019 107/2019  
28/2019 108/2019  
36/2019 113/2019  


 

 

 REZERVAČNÍ SYSTÉM PŘI ZÁPISU DO 1. TŘÍD - školní rok 2019-2020

Zápis do prvních ročníků bude probíhat 3. a 4. dubna 2019 od 14:00 hodin do 17:00 hodin

v nové budově, tzv. BUMBÁLKU, ulice Novoškolská 2, Praha 9.

 

Letošní školní rok poprvé používáme rezervační systém, který urychlí průběh zápisu žáků do prvních tříd.

Nabízíme Vám tedy možnost ELEKTRONICKÉ REZERVACE času zápisu Vašeho dítěte. Můžete přijít přímo na zápis v níže uvedených dnech a časech, ale rozhodně Vám doporučujeme se objednat, jinak se nevyhnete čekání, které je nepříjemné pro Vás a hlavně pro Vaše děti.

 

REZERVOVAT TERMÍN pro Zápis do prvního ročníku.

 

Rezervační systém bude ukončen 28. března 2019.

 

Systém neumožňuje změnu rezervace, proto si prosím datum a čas dobře zvažte a před odesláním zkontrolujte. Potvrzení data a času rezervace obdržíte na e-mail, který zadáte při rezervaci.

Všichni zájemci o zápis do prvních tříd při příchodu do budovy školy dostanou desky, na kterých je napsáno registrační číslo, pod kterým bude evidována žádost o přijetí ke vzdělávání. V deskách budou ještě informace týkající se 1.informativní schůzky v červnu, přípravných tříd, přípravného kurzu a další materiály. DOBŘE DESKY USCHOVEJTE. Registrační číslo rodiče potřebují, aby identifikovali své dítě při zveřejnění přijatých žáků i později při rozdělení do tříd.

 

 

 

TERMÍN ZÁPISU ŽÁKŮ DO 1. ROČNÍKŮ pro školní rok 2019-2020

 

Budoucí prvňáčky zveme k zápisu 

 

ve dnech 3. a 4. dubna 2019 vždy od 14:00 hod. do 17:00 hod.

 

NÁHRADNÍ TERMÍN ZÁPISU DO 1. TŘÍD - středa 10. dubna 2019 v 13:30 hodin

 

Zapsány budou děti narozené od 1. 9. 2012 do 31. 8. 2013 a znovu děti s povoleným odkladem školní docházky z roku 2018.

 

Přednostně budou přijímáni žáci, jejichž bydliště náleží do spádové oblasti naší školy. Bližší viz zde níže a Metodický pokyn Městské části Praha 9.

 

POZOR - INFORMACE K ZÁPISU

 

SPÁDOVÉ OBLASTI (Městská část Praha 9) 

 

Den otevřených dveří:   21. 3. 2019 - 8:00 - 11:40 hodin

Z důvodu bezpečnosti budou návštěvy v těchto dnech na vrátnici školy předkládat k nahlédnutí občanský průkaz, následně se zapíší do KNIHY NÁVŠTĚV.

 

PŘÍPRAVNÝ KURZ PRO BUDOUCÍ PRVŇÁČKY
začíná ve čtvrtek 7. března 2019 od 13:30 do 14:30. Bude probíhat do 31. 5. 2019
Hodiny budou probíhat každý čtvrtek kromě svátků

Termíny:
7.3., 14.3., 21.3., 28.3. 2019
11.4., 25.4. 2019
2.5., 9.5., 16.5., 23.5.,30.5.2019

 

Jednorázový poplatek na celý kurz je 200,-Kč.

Systematická péče o děti předškolního věku - více zde.

 

Třídní schůzky rodičů budoucích prvňáčků

20. 6. 2019 od 16:00 hodin ve školní jídelně
 

Z důvodu bezpečnosti budou návštěvy v těchto dnech na vrátnici školy předkládat k nahlédnutí občanský průkaz, následně se zapíší do KNIHY NÁVŠTĚV.

Děkujeme za pochopení

 

Informace k zápisu dětí do 1. tříd školního roku 2018/2019

 

Rodiče / zákonný zástupce přinesou  k zápisu rodný list dítěte a občanský průkaz zákonného zástupce.

V případě cizinců - svůj průkaz totožnosti (pas), průkaz totožnosti dítěte (pas), popř. jiné dokumenty ověřené v ČR, povolení k pobytu (nevyžaduje se u členů EU), doklad o bydlišti a průkazku zdravotního pojištění.


Dítě musí být přítomno u zápisu.


U dětí, jimž byl v loňském roce povolen odklad školní docházky, je jejich přítomnost u zápisu opět nutná.

Respektujeme při zápisu, že rodiče mají právo vybrat si školu podle svého rozhodnutí. Děti budou přijímány pod registračními čísly. Vzhledem k naplněnosti kapacity školy budou přednostně přijaty k základní školní docházce děti podle spádového obvodu školy.

 

Rodiče u zápisu mohou písemně požádat o odklad školní docházky. K vyplněné žádosti musí doložit již u zápisu vyjádření odborného lékaře nebo klinického psychologa a příslušného školského poradenského zařízení.  Zákon č. 561/ 2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání /školský zákon/

 

Rodiče mohou požádat o výjimku.

Může být přijato dítě mladší, a to jestliže je nadprůměrně vyspělé po tělesné a rozumové stránce a 6 let dovrší během prvního školního roku docházky, tedy od září 2019 do června 2020. 

Pokud je dítě narozeno v termínu od září do prosince 2013, rodiče jsou povinni předčasný vstup potvrdit doporučením z PPP.

Pokud je dítě narozené v termínu od ledna do června 2014, rodiče jsou povinni předčasný vstup potvrdit doporučením z PPP a vyjádřením odborného lékaře. 

 

VŠECHNA ZMÍNĚNÁ POTVRZENÍ A ŽÁDOSTI JE NEZBYTNÉ ODEVZDAT ZÁKLADNÍ ŠKOLE (V DOBĚ ZÁPISU) NEJPOZDĚJI DO 4. DUBNA 2019.

 

Ukáže-li se v průběhu 1. pololetí 1. ročníku, že dítě nezvládlo nároky školní docházky, může ředitel se souhlasem zákonného zástupce dodatečně odložit začátek plnění školní docházky.


Seznamy dětí 1. ročníku formou registračních čísel budou vyvěšeny poslední týden v měsíci srpnu /přípravný týden/. Všechny změny, které nastanou ode dne zápisu, jsou rodiče povinni škole neprodleně nahlásit.

 

Seznam přijatých žáků k základní školní docházce do 1. ročníků bude vyvěšen na budově a webových stránkách školy podle registračních čísel do 2. 5. 2019. Každému dítěti, které přichází k zápisu, bude přiděleno registrační číslo. Tato registrační čísla budou rozdávána zákonným zástupcům dítěte při jejich příchodu k zápisu.

 


Přejeme Vám i Vašim dětem, abyste byli s pobytem v naší škole spokojeni a těšíme se na spolupráci s Vámi.
 

PaedDr. Alena Nídlová

ředitelka školy