Zápis do prvního ročníku 2016/2017

TERMÍN ZÁPISU ŽÁKŮ DO 1. ROČNÍKŮ pro školní rok 2017-2018

4. a 5. dubna 2017, 14:00 - 17:00 hodin

POZOR - INFORMACE K ZÁPISU

MAPA SPÁDOVÝCH OBLASTÍ

 

PŘÍPRAVNÝ KURZ PRO BUDOUCÍ PRVŇÁČKY

březen - květen 2017

začíná ve čtvrtek 2. března 2017 od 13:00 do 14:00. Bude probíhat do 25. 5. 2017.

Hodiny budou probíhat každý čtvrtek kromě svátků.

 

Termíny:

2.3., 9.3., 16.3., 23.3., 30.3. 2017

6.4., 20.4., 27.4. 2017

4.5., 11.5., 18.5., 25.5. 2017

Jednorázový poplatek na celý kurz je 200,-Kč.

 

Třídní schůzky rodičů budoucích prvňáčků

22. 6. 2017 od 16:00 hodin ve školní jídelně
 

Z důvodu bezpečnosti budou návštěvy v těchto dnech na vrátnici školy předkládat k nahlédnutí občanský průkaz, následně se zapíší do KNIHY NÁVŠTĚV.

Děkujeme za pochopení

 

Informace k zápisu dětí do 1. tříd školního roku 2017/2018

 

Rodiče / zákonný zástupce přinesou  k zápisu rodný list dítěte a občanský průkaz zákonného zástupce.


Dítě musí být přítomno u zápisu.


U dětí, jimž byl v loňském roce povolen odklad školní docházky, je jejich přítomnost u zápisu opět nutná.

Respektujeme při zápisu, že rodiče mají právo vybrat si školu podle svého rozhodnutí. Děti budou přijímány podle registračních čísel. Vzhledem k naplněnosti kapacity školy budou přednostně přijaty k základní školní docházce děti podle spádového obvodu školy.

 

Rodiče u zápisu mohou písemně požádat o odklad školní docházky. K vyplněné žádosti musí doložit již u zápisu vyjádření odborného lékaře a příslušného školského poradenského zařízení.  Zákon č. 561/ 2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání /školský zákon/

 

Ukáže-li se v průběhu 1. pololetí 1. ročníku, že dítě nezvládlo nároky školní docházky, může ředitel se souhlasem zákonného zástupce dodatečně odložit začátek plnění školní docházky.


Seznamy dětí 1. ročníku formou registračních čísel budou vyvěšeny poslední týden v měsíci srpnu /přípravný týden/. Všechny změny, které nastanou ode dne zápisu, jsou rodiče povinni škole neprodleně nahlásit.

 


Přejeme Vám i Vašim dětem, abyste byli s pobytem v naší škole spokojeni a těšíme se na spolupráci s Vámi.