Zápis do prvního ročníku 2017/2018

SEZNAM REGISTRAČNÍCH ČÍSEL DĚTÍ PŘIJATÝCH K ZÁKLADNÍ ŠKOLNÍ DOCHÁZCE

K 1. 9. 2017

 

Pořadové číslo   Registrační číslo   Pořadové číslo   Registrační číslo


1.                          1/2017                    40.                        65/2017
2.                          2/2017                    41.                        66/2017
3.                          3/2017                    42.                        67/2017
4.                          4/2017                    43.                        69/2017
5.                          5/2017                    44.                        70/2017
6.                        11/2017                    45.                        71/2017
7.                        14/2017                    46.                        75/2017
8.                        15/2017                    47.                        76/2017
9.                        16/2017                    48.                        77/2017
10.                      18/2017                    49.                        78/2017
11.                      20/2017                    50.                        80/2017
12.                      22/2017                    51.                        82/2017
13.                      24/2017                    52.                        83/2017
14.                      25/2017                    53.                        85/2017
15.                      28/2017                    54.                        86/2017
16.                      33/2017                    55.                        88/2017
17.                      34/2017                    56.                        90/2017
18.                      36/2017                    57.                        91/2017                        
19.                      38/2017                    58.                        92/2017
20.                      39/2017                    59.                        93/2017
21.                      40/2017                    60.                        94/2017
22.                      41/2017                    61.                        95/2017
23.                      42/2017                    62.                        96/2017
24.                      44/2017                    63.                        97/2017
25.                      45/2017                    64.                        99/2017
26.                      46/2017                    65.                      100/2017
27.                      47/2017                    66.                      101/2017
28.                      48/2017                    67.                      102/2017
29.                      50/2017                    68.                      103/2017
30.                      51/2017                    69.                      105/2017
31.                      53/2017                    70.                      106/2017
32.                      57/2017                    71.                      109/2017
33.                      58/2017                    72.                      111/2017
34.                      59/2017                    73.                      112/2017
35.                      60/2017                    74.                      113/2017
36.                      61/2017                    75.                      115/2017
37.                      62/2017                    76.                      116/2017
38.                      63/2017                    77.                      117/2017
39.                      64/2017                    78.                      118/2017

 

 

 

TERMÍN ZÁPISU ŽÁKŮ DO 1. ROČNÍKŮ pro školní rok 2017-2018

 

Budoucí prvňáčky zveme k zápisu 

 

ve dnech 4. a 5. dubna 2017 vždy od 14:00 hod. do 17:00 hod.

 

NÁHRADNÍ TERMÍN ZÁPISU DO 1. TŘÍD - středa 12. dubna 2017 v 13:30 hodin

 

Zapsány budou děti narozené od 1. 9. 2010 do 31. 8. 2011 a znovu děti s povoleným odkladem školní docházky z roku 2016.

 

Přednostně budou přijímáni žáci, jejichž bydliště náleží do spádové oblasti naší školy. Bližší viz zde níže a Metodický pokyn Městské části Praha 9.

 

POZOR - INFORMACE K ZÁPISU

MAPA SPÁDOVÝCH OBLASTÍ

 

Den otevřených dveří:   15. 12. 2016 - 8:00 - 11:40 hodin

 

PŘÍPRAVNÝ KURZ PRO BUDOUCÍ PRVŇÁČKY

březen - květen 2017

začíná ve čtvrtek 2. března 2017 od 13:00 do 14:00. Bude probíhat do 25. 5. 2017.

Hodiny budou probíhat každý čtvrtek kromě svátků.

 

Termíny:

2.3., 9.3., 16.3., 23.3., 30.3. 2017

6.4., 20.4., 27.4. 2017

4.5., 11.5., 18.5., 25.5. 2017

Jednorázový poplatek na celý kurz je 200,-Kč.

Systematická péče o děti předškolního věku - více zde.

 

Třídní schůzky rodičů budoucích prvňáčků

22. 6. 2017 od 16:00 hodin ve školní jídelně
 

Z důvodu bezpečnosti budou návštěvy v těchto dnech na vrátnici školy předkládat k nahlédnutí občanský průkaz, následně se zapíší do KNIHY NÁVŠTĚV.

Děkujeme za pochopení

 

Informace k zápisu dětí do 1. tříd školního roku 2017/2018

 

Rodiče / zákonný zástupce přinesou  k zápisu rodný list dítěte a občanský průkaz zákonného zástupce.

V případě cizinců - pas, povolení k pobytu (nevyžaduje se u členů EU) a průkazku zdravotního pojištění.


Dítě musí být přítomno u zápisu.


U dětí, jimž byl v loňském roce povolen odklad školní docházky, je jejich přítomnost u zápisu opět nutná.

Respektujeme při zápisu, že rodiče mají právo vybrat si školu podle svého rozhodnutí. Děti budou přijímány pod registračními čísly. Vzhledem k naplněnosti kapacity školy budou přednostně přijaty k základní školní docházce děti podle spádového obvodu školy.

 

Rodiče u zápisu mohou písemně požádat o odklad školní docházky. K vyplněné žádosti musí doložit již u zápisu vyjádření odborného lékaře a příslušného školského poradenského zařízení.  Zákon č. 561/ 2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání /školský zákon/

 

Rodiče mohou požádat o výjimku. Může být přijato dítě mladší, a to jestliže je nadprůměrně vyspělé po tělesné a rozumové stránce a 6 let dovrší během prvního školního roku docházky, tedy od září 2017 do června 2018. Pokud je dítě narozeno v termínu od září do prosince 2017, rodiče jsou povinni předčasný vstup potvrdit doporučením z PPP.Pokud je dítě narozené v termínu od ledna do června 2018, rodiče jsou povinni předčasný vstup potvrdit doporučením z PPP a vyjádřením odborného lékaře. 

 

VŠECHNA ZMÍNĚNÁ POTVRZENÍ A ŽÁDOSTI JE NEZBYTNÉ ODEVZDAT ZÁKLADNÍ ŠKOLE (V DOBĚ ZÁPISU) NEJPOZDĚJI DO 5. DUBNA 2017.

 

Ukáže-li se v průběhu 1. pololetí 1. ročníku, že dítě nezvládlo nároky školní docházky, může ředitel se souhlasem zákonného zástupce dodatečně odložit začátek plnění školní docházky.


Seznamy dětí 1. ročníku formou registračních čísel budou vyvěšeny poslední týden v měsíci srpnu /přípravný týden/. Všechny změny, které nastanou ode dne zápisu, jsou rodiče povinni škole neprodleně nahlásit.

 

Seznam přijatých žáků k základní školní docházce do 1. ročníků bude vyvěšen na budově a webových stránkách školy podle registračních čísel do 4. 5. 2017. Každému dítěti, které přichází k zápisu, bude přiděleno registrační číslo. Tato registrační čísla budou rozdávána zákonným zástupcům dítěte při jejich příchodu k zápisu.

 


Přejeme Vám i Vašim dětem, abyste byli s pobytem v naší škole spokojeni a těšíme se na spolupráci s Vámi.
 

PaedDr. Alena Nídlová

ředitelka školy